Met de jongeren het nieuwe seizoen in.

Het vorige seizoen sloten we af met een bezoek aan de EO-jongerendag. Als toetje! Duizenden jongeren samen op zoek naar inspiratie én om het geloof te vieren. Je bent niet alleen, zoals jij zijn er duizenden, op zoek naar Hem en vol verlangen om te vieren dat God goed is. Dat Hij liefdevol naar je omziet. Dat je kostbaar bent in Zijn ogen. Herken je je een beetje in het verlangen om daarin bevestigd te worden?

Tweewekelijks kwamen we als jongerengroep Connect , het afgelopen seizoen samen op de vrijdagavond, rond maaltijd, geloofsgesprek en spel. Zo groeide de onderlinge band en leerden we elkaar beter kennen. Z.g. denkstof-filmpjes en bijbelverhalen lokten ons uit de tent en stelden ons vragen als; Waar sta jij? Wat denk jij ervan? Is het werkelijk waar? Natuurlijk vragen die avonden om een vervolg.
En dan waren er de diensten met sprekers die bij jongeren bekend waren van de z.g. Beamdiensten van de EO. Sprekers eerst door hen gezien op tv, maar nu bij ons in de gemeente. Diensten waaraan de jongeren een bijdrage leverden door te collecteren, te interviewen, piano te spelen of de bijbellezing te verzorgen. Na afloop was er telkens de lunch in het Honk. Om na- en door te praten. Ook die diensten smaakten naar meer!

Rond de startzondag start ook voor ons, Miriam, Esther, Laura en Johan, het nieuwe Connectseizoen. En voor de jongeren natuurlijk! We zien geweldig naar ze uit. Wat een verhalen zijn er niet te delen!? Goeddeels blijft de opzet hetzelfde. Om de week komen we op de vrijdagavond samen van half zeven tot negen uur. Vol enthousiasme deed Esther een voorstel. “Zullen we aan de hand van dit boekje van Chris Tomlin, zoeken naar een verbinding tussen muziek en geloof?”  Nou, daar wilden we eerst meer van horen, eer we overstag gingen. Je maakt je er niet direct een voorstelling van, maar we zien er brood in om dit voorstel op een speelse, interactieve manier uit te proberen. Natuurlijk beginnen we weer met een gezellige maaltijd (wil jij een keer voor ons koken? en eet je dan gezellig mee?)  en vergeten we het spel-element evenmin.
Maandelijks willen we diensten blijven houden, waarbij jongeren worden ingezet en worden aangesproken door een thema dat aansluit bij hun leefwereld. Met vaak nieuwe sprekers, die dat in hun taal weten te verwoorden. Hún taal? Merkte jij net zo goed dat je door hun verhaal aangesproken werd?

Is het niet een soort wonder dat dit binnen onze gemeente allemaal mogelijk is? Daar wordt gewerkt aan de toekomst! God roept een nieuwe generatie! Hoe wil je het noemen?  Licht, zout, fakkeldragers? Om dát te mogen zijn, dát te mogen worden!?  Dan mogen we als mens wel op ons plekje zijn en ons steentje bijdragen, het is Gods Geest  die aanraakt en vernieuwt! Dat is ons gebed, het hele seizoen door. Bid je mee?

Miriam, Esther, Laura en Johan

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.