Commissie Bondszaken

De taakomschrijving van de Commissie Bondszaken is als volgt:

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad inzake alle bescheiden die uit de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland – www.bondveg.nl -(comité, deelorganisaties en gemeenten) worden ontvangen en door de kerkenraad aan de Bond worden verzonden. De leden van de commissie worden op voordracht van de commissie door de kerkenraad benoemd.