Historie VEG Bussum

1900 tot 1925

Begin 1900 vestigen verschillende Amsterdamse families zich in het Gooi.
Zo ook de gezinnen Deelman en Middelburg Bolt. Zij kennen elkaar als leden van de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) Amsterdam. In Bussum gevestigd missen zij een VEG en ze besluiten door de weeks, aan huis, bijeenkomsten te houden.
Als het bezoekers aantal oploopt tot 70, wordt op 18 oktober 1919 “de Evangelische Kring” opgericht, waarvan de leiding in handen van ds. Joh.J. van Petegem uit de VEG Hilversum wordt gelegd. Een lokaal, Herenstraat 49, wordt gehuurd en een bouwfonds gesticht.
Eens in de maand nodigt “de Evangelische Kring” een algemeen bekend spreker uit. In 1920 start men met tentzending en later met een zondagsschool.

1925 tot 1959

Op 23 december 1925 besluit men tot aansluiting bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland ( www.bondveg.nl ) en op 23 januari 1927 vindt de instituering van de Vrije Evangelische Gemeente Bussum plaats.
Drie jaar later doet de eerste predikant, ds. C.J. Hoekendijk, zijn intrede.
Op 16 november 1931 betrekt de gemeente een nieuw gebouw aan de Veldweg met 215 plaatsen, dat tot 1959 dienst doet.

1959 tot 1990

Op 9 juli 1959 neemt de gemeente haar huidige bedehuis in gebruik, het voormalige kerkgebouw van de Apostolische Gemeente. Met eigen krachten worden kerk, kosterswoning en bijgebouwen gerestaureerd tot een prachtig geheel. In een bijzondere dienst op 8 september 1965 wordt ook het geheel vernieuwde interieur van de kerk in gebruik genomen.

1990 tot 2010 

In het begin van de jaren negentig verhuizen veel gemeenteleden naar de nieuwe stad Almere. Een evangelisatieproject wordt gestart met als doel op termijn een gemeente in deze stad te stichten. In 1992 wordt begonnen met één dienst per maand. Het werk groeit zodat in 1996 elke zondag dienst wordt gehouden in een schoolgebouw. De groep Almere is in 1997 uit de gemeente getreden en heeft een zelfstandige gemeente gesticht.
In 1990 ontstaat de behoefte de bijgebouwen en de kerkzaal opnieuw te verbouwen. Na vele plannen zijn in 2001 de grondig vernieuwde bijgebouwen in gebruik genomen. De nieuwe gebouwen vormen een fraai geheel binnen het gebouwencomplex dat inmiddels als rijksmonument is aangemerkt.
Begin 2006 werd gestart met de renovatie van de kerkzaal. De vernieuwde kerkzaal is in april 2006 weer ingebruik genomen.

2010 en 2011 

In het weekend van 25 april 2010 is op een feestelijke manier afscheid genomen van onze voorganger Dick Durieux. Het afscheid is niet helemaal definitief, want voorlopig gaat Dick nog één keer in de maand bij ons voor. Onze gemeente is momenteel vacant.

In deze periode hebben we een betrokken consulent gevonden, in de persoon van ds.Dineke Spee. Zij ondersteunt het pastoraat en het beroepingswerk.

Een beroepingscommissie heeft een profielschets gemaakt van onze gemeente en een nieuw te beroepen predikant. De commissie oriënteert zich, zodat ze de kerkenraad kan adviseren in het doen van een voorstel aan de gemeente.

2011 tot heden

Onze huidige predikant Petra Smit heeft de beroeping aangenomen en is nu predikant van onze gemeente.

 

 

Ds Hoekendijk
ds. C.J. Hoekendijk
12 jaar van
feb 1930 t/m mei 1942

 

Ds Vasseurds. I.J. Vasseur
5 jaar van
jul 1942 t/m sep 1947

 

Ds Lissenbergds. Jac. Lissenberg
7 jaar van
dec 1947 t/m jan 1955

 

Ds Ytsmads. J. Ytsma
3 jaar van
jan 1955 t/m apr 1958

 

 

ds. Petegemds. W.E. van Petegem
7 jaar van
sep 1958 t/m jul 1965

 

Ds Buurmands. A.J. Buurman
16 jaar van
okt 1965 t/m sep 1981

 

Ds Hagends. B. Hagen
3,5 jaar van
aug 1985 t/m apr 1989

 

Ds Weststrateds. J.M. Weststrate
4 jaar van
apr 1990 t/m jun 1994

 

Ds Dijkds. N.M. Dijk
5,5 jaar van
sep 1995 t/m mrt 2001

 

Ds Durieuxds. D.G. Durieux
7 jaar van
jan 2003 t/m mei 2010

 

 

Meer details …

1. Ds. C.J. Hoekendijk, gekomen van Rotterdam; predikant van 2 februari 1930 tot 31 mei 1942; vertrokken met emeritaat.
2. Ds. I.J. Vasseur, gekomen van ’s Gravenhage; predikant van 5 juli 1942 tot 7 september 1947; vertrokken wegens benoeming tot predikant in de krijgsmacht.
3. Ds. Jac. Lissenberg, gekomen van Dordrecht; predikant van 7 december 1947 tot 2 januari 1955; vertrokken naar Apeldoorn.
4. Ds. J. Ytsma, voorheen zendingspredikant op Samosir; predikant van 30 januari 1955 tot april 1958; vertrokken wegens overgang naar de Gereformeerde Kerken.
5. Ds. W.E. van Petegem, gekomen van Groningen; predikant van 28 september 1958 tot 11 juli 1965; vertrokken wegens benoeming tot predikant in algemene dienst.
6. Ds. A.J. Buurman, gekomen van ‘s Gravenhage; predikant van 10 oktober 1965 tot 27 september 1981; vertrokken wegens emeritaat.
7. Ds. B. Hagen, gekomen als kandidaat; predikant van 18 augustus 1985 tot 30 april 1989; vertrokken naar Enschede.
8. Ds. J.M. Weststrate, gekomen van Heerde; predikant van 1 april 1990 tot 26 juni 1994; vertrokken naar Nijverdal.
9. Ds. N.M. Dijk, gekomen van Goes; predikant van september 1995 tot 2 maart 2001; vertrokken naar de Nederlandse Hervormde Kerk te Zeddam/’s Heerenberg.
10. Ds. D.G. Durieux, gekomen van Amsterdam-Zuid; predikant in parttime dienstverband vanaf 12 januari 2003 tot 25 april 2010; vertrokken met emeritaat.