14 maart Biddag voor Gewas en Arbeid….

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar voor de voedselbank zou de nadruk momenteel liggen op het bidden voor (de zegen op) arbeid. De goede God zal wel op de seizoenen letten, maar arbeid! Natuurlijk klinkt dat voor u tamelijk pedant en misschien ook wel goddeloos, maar de nood is zo hoog!
Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor 14 maart Biddag voor Gewas en Arbeid….

Ga je met mij mee? (deel 2)

Ervaringen van een zendingsvlieger in Afrika- van Jeroen Knevel

Beste vrienden, gemeenteleden,
In het vorig maandblad hebben jullie reeds een artikel kunnen lezen betreffende onze vroegere belevingen in Afrika.
Maar waarom wordt er zoiets van zolang geleden nu in het maandblad geplaatst? Een terechte vraag. Het kwam voort van een van jullie die mij vroeg: kan je niet weer eens wat schrijven in het maandblad over MAF en zending? Nu is het zo dat ik op kwartaalbasis stukjes schrijf voor een magazine die nu juist precies over dit onderwerp gaan. Hoe mooi om deze stukjes direct door te zetten in ons maandblad.

Soms is het wellicht een beetje vlieg-technisch maar over het geheel is ‘t gewoon het verhaal van ons, als gezin in een zendingsomgeving met alles wat erbij komt kijken, bijzondere vluchten en ervaringen. Met ontmoetingen en belevenissen die ons gevormd hebben en ons hebben doen groeien.
Dus, lees, geniet ervan en  ‘Ga met ons mee….’

Groet, Karin & Jeroen

Leven ten volle – deel 1
18 november 2000 Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Ga je met mij mee? (deel 2)

Simpelweg Zijn Woord (vervolg)

Een mondelinge Bijbelstudie op de derde dinsdagmiddag van de maand van 14.30-15.30 uur.

Tijdens deze Bijbelstudie  wordt een Bijbelgedeelte zo verteld en herhaald dat er een gesprek over mogelijk is. In het gesprek bestuderen we het Bijbelgedeelte dieper, zodat er ‘geestelijke schatten’ gevonden kunnen worden. Omdat iedereen mondeling dezelfde informatie gekregen heeft, kan ieder die dat wil deelnemen aan het gesprek. Het gesprek sluiten we af met wat we ontdekt hebben voor ons eigen geestelijk leven.
Iedere mondelinge Bijbelstudie duurt ongeveer 30 minuten.
Wie wel in gesprek wil gaan over een Bijbelverhaal en ontdekken hoe je zonder de tekst te lezen toch een dieper verstaan van de tekst kunt krijgen, is van harte welkom.
Wanneer de richtlijnen hiervoor weer ruimte bieden , dit seizoen nog op 16 maart, 20 april, 18 mei.

Petra Smit

What do you want to do ?

New mail

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Simpelweg Zijn Woord (vervolg)

Bidstond en Bijbelstudie

Zoals het er nu voorstaat, kunnen de Bijbelstudie en Bidstond op 9 maart ook nog niet plaatsvinden in de ds. Hoekendijkzaal. Bidt u thuis voor de gemeente en voor wat er speelt in de samenleving? Aangezien we gebruik maken van het Bijbelstudieboekje kunnen we wel verder lezen in de Colossenzenbrief.
Deze maand staat Colossenzen 3:18-4:1 centraal: ‘Harmonisch samenleven’.
Als we in dit gedeelte de praktische richtlijnen doornemen, dat moet het ons wel opvallen dat Jezus Christus de eerste plaats toekomt in het leven van de gelovige. Hij moet het hoofd zijn van het gezin. Het rijtje vermaningen is in feite een praktische uitwerking van vers 17. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bidstond en Bijbelstudie

2e zondag uit het Veertigdagenboekje (Bijbel Basics – debijbel.nl)

‘Jezus wast de voeten van zijn vrienden”
                           Verhaal bij Johannes 13:1-5, 12-17

 

Het is de avond vóór het Joodse Paasfeest gaat beginnen. Jezus en zijn vrienden zijn met elkaar aan het eten.
Jezus weet dat er mensen zijn die Hem gevangen willen nemen. Dat mensen zijn die Hem willen doden. Maar Hij vlucht niet weg. Hij verstopt zich niet. Dat zou Hij best kunnen doen, en dan zouden de soldaten Hem nooit vinden.
Maar Jezus weet dat het moet gebeuren. Dat Hij gevangen moet worden genomen. En dat Hij daarna weer terug gaat naar God, zijn Vader. De vrienden van Jezus weten nog niet precies wat er gaat gebeuren. Jezus heeft het er wel met ze over gehad, maar ze kunnen het gewoon niet begrijpen. Nee hoor, Jezus wordt niet gevangen genomen. Hij gaat koning worden. Terwijl ze zitten te eten staat Jezus op. Hij doet zijn gewone kleren uit en knoopt een doek om zijn middel.
De vrienden van Jezus kijken verbaasd. Wat doet Jezus nu? Hij lijkt zo wel een slaaf, met z’n blote bovenlijf en met die doek. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor 2e zondag uit het Veertigdagenboekje (Bijbel Basics – debijbel.nl)