Sinds de supermarkten zijn overgegaan tot het stevig afprijzen van kort houdbare producten dreigt de voedselbank die aanvoer voor een belangrijk deel te verliezen. Dat is heel zorgelijk, want door de actieve inzet van ons team konden deze levensmiddelen tot voor kort nog tijdig worden verdeeld onder onze klanten. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor

Bidstond en Bijbelstudie

Op 5 november bent u weer van harte welkom voor de Bijbelstudie, deze wordt gehouden in de ds. Hoekendijkzaal. Om 20.00 uur kunt u vast binnenlopen voor een kopje koffie.

We lezen verder in Jesaja hoofdstuk 61 en 62. In Jesaja 61 is de Verlosser aan het woord. Op zes verschillende manieren wordt duidelijk dat de donkere duisternis en gebondenheid waarin mensen verkeren, zal veranderen in het tegendeel. De mensen die verlost zijn krijgen een nieuw bestaan. Als dat geen goed nieuws is. In Jesaja 62 krijgen mensen de opdracht om uit te zien naar de verlossing van Jeruzalem. Deze wachters doen een beroep op de Heer en stoppen niet met Hem te vragen de beloften gedaan aan stad en volk te houden.

Kun je je in je gebeden op Gods beloften beroepen?

Voorafgaand aan de Bijbelstudie is er een moment van gebed. Aanvang: 19.30 in de ds. Hoekendijkzaal. U kunt ook alleen naar de bidstond of alleen naar de Bijbelstudie komen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bidstond en Bijbelstudie

Eeuwigheidszondag

Zondag 24 november is het Eeuwigheidszondag.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken wij onze, in het afgelopen jaar, overleden broeders en zusters.
Naast het herdenken van wie ons ontvielen zal er ook dit jaar weer de gelegenheid worden gegeven om een ieder te gedenken die in uw persoonlijke omgeving aan u is ontvallen.
Wij wensen de families van de overledenen en een ieder die op deze bijzondere dag een geliefde of bekende gedenkt veel sterkte toe.

De dienst op deze dag begint om 10.00 uur.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Eeuwigheidszondag

Vrouwenvereniging

Woensdag 30 oktober a.s. is er weer een bijeenkomst van de vrouwenvereniging.
De avond begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur. De avond met als thema: “Troostpleister”zal worden ingevuld door ….. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Vrouwenvereniging

Startzondag 2019

Thema ‘Een goed verhaal’

 ‘Een goed verhaal’ is het thema voor de startzondag 2019.

In de gemeente leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander.
Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook bij de Kinderkerk, Kerk Anders, Maaltijd en Programma, bezoekwerk, in het pastoraat  en op andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Startzondag 2019