Samen Kerk Anders

Juffrouw Kip is weer op pad geweest en is hier en daar het gesprek aan gegaan. Ook met de kapper?…

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Samen Kerk Anders

Bericht Raad van Kerken

VELP,  4 juni 2020

De Raad van Kerken in Nederland heeft op 11 mei 2020 namens de aangesloten kerken een brief gestuurd aan de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken waaronder onze minister Blok en de vaste kamercommissie Buitenlandse Zaken met een dringend beroep om protest aan te tekenen tegen annexatie door Israël van Palestijnse gebieden.

Bij de ondertekenaars wordt ook de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten vermeld.
Ten onrechte.
Omdat bij afhandeling van correspondentie de stellingname van de Raad van Kerken in de lijn bleek te liggen van eerdere verklaringen door de Raad, waarin ook de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten vertegenwoordigd is, leek medeondertekening bijna een formaliteit.
Overleg had binnen de Bond echter nog niet plaatsgevonden.

Inmiddels blijkt dat voor ondertekening het draagvlak ontbreekt.
Binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten bestaan grote nuanceverschillen met ruimte voor kritiek op de staat Israël.
Wel is er brede instemming dat vrede tussen Israël en Palestijnen alleen gediend is met wederzijdse bereidheid om plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Om de schuld van de spanningen zo eenzijdig bij Israël te leggen als in dit document van de Wereldraad van Kerken en in navolging daarvan (met lichte nuancering) de Raad van Kerken in Nederland is onterecht.
Het snelgroeiend antisemitisme wereldwijd en ook in Nederland vraagt juist nu om grote waakzaamheid. En waar nodig protest.|
Daarom wil de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten er niet aan meewerken dat Israël op deze wijze opnieuw in de beklaagdenbank wordt gezet.

Comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Nederland
Werkgroep Dienst aan Israël van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Nederland

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bericht Raad van Kerken

Samen Kerk Anders

Juffrouw Kip stelt zich empathisch op en roept op toch vooral voorzichtig te blijven…

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Samen Kerk Anders

Aljeco

Klik op:      ALJECO nieuwsbrief 13
en u leest  het laatste nieuws over het Aljeco project in Tanzania.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Aljeco

Bidstond – Bijbelstudie

In de hoop dat we in september of oktober weer een Bijbelstudiegesprekskring kunnen vormen wil ik iedereen die dan hoopt deel te nemen aan een studie over de brief van Paulus aan de Colossenzen de mogelijkheid geven zich alvast hierop voor te bereiden aan de hand van een bijbelstudieboekje van dr. Warren W. Wiersbe.

Het is een werkboekje met korte citaten en vragen die je helpt om de tekst van toen niet alleen beter te begrijpen, maar ook toe te passen in je dagelijks leven.  Achterop dit bijbelstudieboekje staat:
In een wereld waarin religie voor ieder wat wils te bieden heeft, zijn de christenen van tegenwoordig niet anders dan die uit het oude Colosse. Op een indringende manier legt Paulus in deze brief uit dat Christus de eerste plaats toekomt. Hij waarschuwt de Kolossenzen voor hun verkeerde opvattingen. Paulus wist dat als deze mensen als was het maar een glimp van de volheid van God zouden opvangen, ze dan tot zichzelf konden komen en hun ware identiteit zullen ontdekken. Dan zouden ze ophouden ergens anders te zoeken naar geestelijke vervulling.
In deze Bijbelstudie richt dr. Warren W. Wiersbe zich tot de gelovigen van de eenentwintigste eeuw. Met Paulus ‘reacties op dwalingen als voorbeeld, leer je om tactvol, maar duidelijk een antwoord te formuleren op de dwalingen die ons geloof vandaag bedreigen.
U kunt het boekje zelf bestellen bij bijvoorbeeld boekhandel de Echo in Huizen
ISBN: 9789032391522

Petra Smit

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bidstond – Bijbelstudie