Agenda diverse activiteiten

6 oktober 10.00 Israëlzondag/Viering Maaltijd van de Heer
13 oktober 10.00 Doop van Tirza Lam
13 oktober 19.20 Bespreking boekje ‘Renovare’
9 november 09.00 Bondsvergadering
10 november 10.00 Dankdag/Viering Maaltijd van de Heer, m.m.v. Ensemble “Voices”
12 november 09.30 Pastoraal overleg
20 november 20.00 Najaarsledenvergadering
24 november 10.00 Eeuwigheidszondag
1 december 10.00 1e Advent/Viering Maaltijd van de Heer
8 december 19.00 Adventszangdienst m.m.v. “Edoza”
18 december 17.00 Ouderen Kerstviering
22 december 10.00 Kinder Kerstviering
24 december 23.00 Kerstnachtdienst op ‘t Ravelijn in Naarden