De Kerkdienst

Elke zondag wordt om 10.15 uur een kerkdienst gehouden in ons kerkgebouw aan de Oud Bussummerweg hoek dr. Frederik van Eedenweg te Bussum. Voorafgaande aan de dienst bent u vanaf 9.45 uur welkom voor koffie of thee.
In het winterseizoen (vanaf de vierde zondag in september tot Pinksteren) worden op de tweede en vierde zondag van de maand om 19.00 speciale diensten gehouden, zoals jeugddiensten, zangdiensten en evangelisatiediensten.

In onze diensten lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling (vernieuwde versie, NBV21). We zingen uit het Liedboek 2013, het Liedboek voor de kerken, de Zangbundel Joh. de Heer en de bundel Opwekkingsliederen.

De opwekkingsliederen en het kinderlied worden begeleid door de band “Embrace”. De andere liederen worden begeleid op het orgel.

In alle diensten worden twee collecten gehouden, de eerste voor een bepaald doel en de tweede voor het werk van de gemeente.

Op de tweede zondag van de maand wordt in de morgendienst de Maaltijd van de Heer gevierd.

Tijdens de morgendienst is er voor kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs een kinderdienst en voor de kleinen een crèche.
Elke vierde zondag van de maand is er speciaal voor de tieners een 10plus-viering tijdens de ochtenddienst.

Voor abonnees op de kerktelefoon zijn alle diensten en bijeenkomsten in de kerkzaal via dit medium te volgen.

Voor mensen met een internetaansluiting kunnen de diensten via de kerktelefoon-link op onze website worden gevolgd.