De kerkdienst

Elke zondag wordt om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in ons kerkgebouw aan de Oud Bussummerweg hoek dr. Frederik van Eedenweg te Bussum. Voorafgaande aan de dienst bent u vanaf 9.30 uur welkom voor koffie of thee.

In onze diensten lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling (vernieuwde versie, NBV21). We zingen uit het Liedboek 2013, het Liedboek voor de kerken, de Zangbundel Joh. de Heer en de bundel Opwekkingsliederen.

De opwekkingsliederen worden begeleid door de band “Embrace”. De andere liederen worden begeleid op het orgel.

In alle diensten worden twee collecten gehouden, de eerste voor een bepaald doel en de tweede voor het werk van de gemeente.

Eenmaal per maand wordt de Maaltijd van de Heer gevierd.

Tijdens de dienst is er voor kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs een knutseltafel of een kinderdienst en voor de kleinen een crèche.
Regelmatig  is er speciaal voor de tieners een 10plus-viering tijdens de dienst.

Alle diensten zijn rechtstreeks via KerkTV mee te vieren. De opnames zijn ook later terug te zien.