Kerkenraad

De leden van de kerkenraad zijn onder de volgende emailadressen aan te schrijven:

Predikant: predikant@vegbussum.nl  (mw. ds. P.A. Smit)

Voorzitter: voorzitter@vegbussum.nl (dhr. B. Joosse)

Secretaris: secretariaat@vegbussum.nl (mw. I. Vasseur)

Penningmeester: penningmeester@vegbussum.nl (dhr. P. van den Berg)

Beheer: beheer@vegbussum.nl

Pastoraat: pastoraat@vegbussum.nl

Jeugdwerk: jeugd@vegbussum.nl (mw. L.D. Schadenberg-Hulsebos)

Diaconie: diaconie@vegbussum.nl