Overdenking

 

Allerheiligen

– bij Psalm 34, 8 (de engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen)

Laat uw engel waken, God
over wie de weg naar de dood is ingeslagen –
wie ziek is, erg ziek,
wie moe is, te moe,
wie verdwaald is,
nergens meer thuis.

Laat uw engel waken, God,
over wie anderen nabij blijft
op de laatste tocht –
wie meegaat, zo ver als kan,
wie zorg biedt, tot het uiterste,
wie er is, vol liefde, steeds weer.

 Laat uw engel waken, God,
over wie door de dood
van anderen getekend is –
wie alleen achter bleef
wie boosheid of schuld, angst of pijn voelt,
wie moe is en verslagen.

 Laat uw engel er zijn, God,
als een hand op de schouder,
een zachte windvlaag,
een goede toon,
een weet hebben van bevrijding,
van uw bevrijding.

(Roel Bosch)

Petra Smit

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.