Overdenking

Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.

Johannes 1:5

 ‘In een ander licht’

Welk ander licht werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld? Dat is de vraag die centraal staat in deze adventsperiode. Deze vraag wordt gesteld op de eerste bladzijde van de advents-kalender van Petrus. Dat Jezus naar de wereld kwam vieren we met kerst. En toch is het niet een gebeurtenis die alleen betekenis heeft voor het verleden, het straalt door tot in het heden en zelfs verder dan dat, het werpt licht op onze toekomst.

Welk ander licht werpt de geboorte van Jezus op ons leven? Ik moest denken aan de tekenlessen op school. Goed tekenen heb ik nooit geleerd, maar toch is er wel iets blijven hangen. Als ik een voorwerp neerzette om na te tekenen was de lichtinval door het raam heel belangrijk. Door goed te kijken zag je bepaalde schaduwen en moest je een voorwerp lichter of donkerder tekenen. Het licht dat Jezus op ons leven schijnt, kan ervoor zorgen dat je bepaalde schaduwen in je eigen leven ontdekt, zaken of gewoonten waar je aan moet werken of een plek moet geven. Weet dat het licht sterker is dan het donker, het is een licht op ons pad, als vast grond voor ons leven. De geboorte van Jezus werpt ook een ander licht op onze wereld. De wijzen uit het Oosten knielden voor hem neer en bracht hem geschenken. Ze erkenden hem als koning. Hij kreeg de troon van David en wordt de vredevorst genoemd, hij zal rechtvaardig regeren en wordt dan ook wel de Zon der gerechtigheid genoemd wordt. Zijn licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. De vaste grond voor een goede afloop van de geschiedenis is door Jezus gelegd. In dat vertrouwen mogen we leven en mag Zijn licht ook over ons leven schijnen. Zo mogen we toeleven naar Kerst en de hoop op een goede toekomst levend houden.

Gezegende kerstdagen en een gezond nieuwjaar.

Petra Smit