Overdenking

Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het,
ook bij u,
 vanaf de dag dat u over Gods ​genade​ hoorde
 en de ware betekenis ervan begreep.
Col 1:12-14

 Nieuw leven groeit

 Was u net zo blij als ik om dit voorjaar overal het zaaigoed te zien uitkomen? Ik had op mijn balkon een paar bakken ingezaaid en wachtte in spanning op de eerste tekenen van leven. Ik heb niet zulke groene vingers en vond het daarom best spannend. Wat was ik blij het eerste groen te zien.
Paulus is ook enthousiast over wat hij gezaaid heeft. Hij is de wereld rondgetrokken om overal het woord van God te zaaien. Om overal het evangelie van het Koninkrijk te brengen. En nu ziet hij dat het vrucht draagt en groeit.
Toen het evangelie aan de Colossenzen gebracht werd is het langzaam gaan groeien. Je zag het eerste groen boven komen. Wat zag Paulus dan? Hij kon uit de verhalen die hij hoorde over de Colossenzen opmaken dat God aan het werk is. Hij hoorde over hun vriendelijkheid naar de broeders en zusters. Hij hoorde over hun zachtmoedigheid dat ze vergevingsgezind waren, dat ze elkaar als broeders en zusters in Christus aanvaarden. Daaraan herkende hij het plantje dat boven de aarde kwam: de liefde. Natuurlijk zou hij ook graag horen over wijsheid en inzicht, maar die vrucht zou wel tot ontwikkeling komen als de Colossenzen voldoende voeding kregen. Het nieuwe leven zou steeds sterker worden en hun levenswandel beïnvloeden, als de liefde maar bleef groeien.
Het is de liefde die je helpt om voor anderen in beweging te komen. Dat het woord groeit komt niet door Paulus of één van de andere sprekers van het evangelie, het zit in de kracht van het zaad. Welk zaad dat was? ‘De waarheid van het evangelie’. Als er gesproken wordt over de Messias van Israël, de opgestane Heer, dan werkt God zelf door dit woord heen, het nieuwe leven begint als een klein zaadje in het leven van mensen te groeien. De liefde breekt door.
In de veertigdagentijdkalender werden we de afgelopen tijd ook uitgenodigd om vanuit liefde in beweging te komen voor een ander. Iedere dag van de kalender nodigde ons uit om iets te doen. Iets kleins en toch iets zinvols voor de mensen om ons heen. Dat was terwijl we beknot en beperkt werden in onze bewegingsvrijheid vanwege het Coronavirus best lastig. Hoe kun je een liefdevolle familie zijn als je elkaar niet mag ontmoeten?
Noodgedwongen ontstonden er nieuwe vormen van verbondenheid en communicatie. Ook in de gemeente, kerkTV neemt een enorme vlucht. Men grijpt vaker de telefoon. Ook landelijk ontstaan spontaan nieuwe initiatieven die de kerkleden ook landelijk verbinden, een van de allereerste oproepen is die van nationaal gebed. Zelfs al kunnen we elkaar niet ontmoeten, toch weten we ons verbonden, door de Geest. Deze verbondenheid met elkaar, waarin we van elkaar leren voedt de drie belangrijkste elementen van het christelijk leven: geloof, hoop en liefde. Tom Wright legt dit drietal als volgt uit: Het geloof dat zich uitstrekt om te grijpen wat God ons in Jezus aanbiedt, de liefde die de gemeente samenbindt en de hoop die vol verwachting uitkijkt naar de tijd waarin God voltooit wat Hij in Jezus begonnen is. Dat deze vrucht in ons leven mag groeien.

Ik wens u Gods genade en vrede.

Petra Smit

 

 

 

 

 

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.