Overdenking

Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven;
slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.
Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren.
Rom 5:7,8

 

Liefde is…

Op school liet ik een aantal jaren geleden leerlingen symbolen voor liefde tekenen. Natuurlijk tekenden ze hartjes, trouwringen, cupido. Vervolgens tekende ik een kruis op het bord als ultiem teken van liefde. Hierbij haalde ik de tekst uit het Johannes evangelie aan: Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven inzet voor zijn vrienden (Joh15: 13).  En vervolgens legde ik uit dat het kruis voor ons een teken van Gods liefde is. Dat Jezus daadwerkelijk zijn leven heeft ingezet voor zijn vrienden. Je weet wel, voor Petrus die hem verloochende, voor Judas die hem verraadde en voor al die anderen die van hem wegvluchtten toen Jezus gevangengenomen werd. Voor deze mensen en voor u en mij. Paulus schrijft daar later over: Sommige mensen zijn bereid hun leven te geven voor een goed mens. Maar Jezus was bereid te sterven voor zondaren, voor u en voor mij. Direct na de maaltijd waarin Judas is opgestaan om Jezus te verraden, houdt Jezus zijn leerlingen voor: Dit is mijn gebod dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad (Joh 13:34) Dat betekent niet alleen dat we mensen lief moeten hebben op dezelfde manier als Jezus, maar ook omdat Hij ons heeft liefgehad. Johannes schrijft in zijn brief. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad (1Joh 4:19). De liefde van God voor ons mag de basis vormen voor de liefde die wij hebben voor onze medemens. Zo mogen we in het ‘Spoor van de liefde’ van God voor deze wereld en voor ons mensen een spoor van liefde trekken in deze wereld.

Petra Smit