Om over te denken

God maakt een nieuw begin – Psalm 101

De eerste associatie met advent en kerst is vaak: de geboorte van het Kind (met een hoofdletter). Een vertederend beeld, maar uit de reactie van Herodes blijkt dat hij dit onschuldige kind als een bedreiging ziet voor zijn koningschap. Hij probeert zijn mogelijke tegenstander meteen uit te schakelen, door alle jongensbaby’s te laten vermoorden.
Dat verhaal vertelt ons dus dat er met het vertederende kind ook een nieuwe Koning op aarde is verschenen. En daarmee speelt er als tweede laag in het verhaal ook een vraag naar de macht mee. Wie zal koning zijn in Israël, Herodes of het kind Jezus?
Wij weten het antwoord, en wij weten ook dat Jezus een ander soort koning zal zijn dan de wrede Herodes. Een koning zoals God het wil.
In psalm 101 wordt een voorbeeld gegeven van een koning naar Gods hart. Die psalm is geschreven door nog een andere koning: de bekende koning David. Hij brengt in psalm 101 onder woorden waar het in zijn heerschappij om zal gaan:
‘Ik wil zingen over trouw en recht, nadenken over de volmaakte weg.
Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis.
Gedraai, ik haat het, ik laat mij er niet mee in.
Mijn oog zoekt de trouwe mensen om mij heen.
Ik verdrijf allen die onrecht begaan.’
Met deze regeringsverklaring is koning David aangetreden. Vol goede moed, met de beste voornemens. Samen met mensen die hij vertrouwt, zal er worden geregeerd. Hij belooft om op te treden tegen onrecht.
Het is een belofte die later door ‘koning’ Jezus wordt overgenomen en ingevuld. Niet voor niets wordt Jezus een afstammeling van David genoemd, zoals Mattheüs meteen aan het begin van zijn evangelie duidelijk maakt.
Een prachtige regeringsverklaring die onverlet laat dat David in de loop van zijn ambtstermijn nog wel eens een scheve schaats zou rijden (denk maar aan Bathseba).

Maar ook in die situatie maakt God een nieuw begin, voor en met David.

Dineke Spee