Overdenking

OM OVER TE DENKEN….

3 x 14 = 42

Het Adventsproject ‘Thuis in Bethlehem’ vertelt het verhaal van Ruth.
Ruth wordt door de evangelist Matteüs genoemd als één van de voormoeders van Jezus. In de lange lijn van generaties die begint met Abraham en die leidt naar de geboorte van Jezus is zij één van de vrouwen die wordt vermeld. Ze is de overgrootmoeder van David.
Moeders zijn belangrijk in het jodendom. Het jodendom wordt doorgegeven van moeder op kind, ongeacht of de persoon gelovig is. Volgens de joodse wet ben je alleen joods als je moeder dat is. Een kind van een joodse moeder is automatisch ook joods. Een kind van een joodse vader is dat niet.
Matteüs somt aan het begin van zijn evangelie een lange lijst van voorouders van Jezus op. Maar liefst 42 geslachten worden door hem genoemd, in een verdeling van 3 x 14 namen. En zoals zo vaak in de bijbel, heeft ook die lange lijst van 3 x 14 geslachten een betekenis.
In Numeri 33 worden er 3 x 14 pleisterplaatsen genoemd waar het volk Israël tijdens de uittocht rustte. Tussen de slavernij in Egypte en het beloofde land lagen er 42 oases waar je kon bijkomen. Matteüs geeft daarmee een extra aanwijzing over de betekenis van de  geboorte van de Messias: ook de Messias leidt van slavernij naar verlossing, net zoals het volk Israël van Egypte naar het beloofde land ging. Met die onderhuidse hint wordt in het geboorteverhaal de nadruk gelegd op het joods-zijn van Jezus.
Opmerkelijk is voorts dat er vanaf het begin van de 19e eeuw bij de vervaardiging van een Thora-rol standaard 42 regels per vel gebruikt worden: alweer dat getal 42.
Terug naar Ruth en Noömi: ook zij leggen een lange weg af in hun persoonlijke woestijntocht van verdriet en zorgen. Met de nodige pleisterplaatsen, maar ze komen gelukkig thuis in Bethlehem!

 

Dineke Spee