Overdenking

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen

Mat 13: 44

Alles op alles zetten

‘Kom op Yari, het jaar is nog maar kort! Waar ga je voor? Wat moet je nog halen om over te gaan? Je moet er nu misschien wel veel tijd in stoppen, maar daarna heb je lang vakantie.’ Aan het einde van het schooljaar daag ik mijn mentorleerlingen die op randje van wel of niet overgaan naar de tweede uit om alles op alles te zetten. Ik daag ze uit om hun mobiel een tijdje aan de kant te leggen, bijles te zoeken, echt alles te geven voor wat ze willen bereiken.

Jezus daagt zijn leerlingen ook uit om alles op alles te zetten. Om zich tot het uiterste in te spannen voor het koninkrijk van God. De gelijkenis van de schat in de akker is één van de gelijkenissen die gaan over de verborgenheid van het koninkrijk van God. We zouden graag zien dat het koninkrijk van God duidelijk zichtbaar was, maar… dat is vaak niet zo. De gelijkenis van het onkruid tussen het goede graan maakt duidelijk dat het soms onmogelijk is om goed en kwaad te scheiden, soms kun je er beter voor kiezen om geduld te hebben en te wachten op de oogst. De gelijkenis van het mosterdzaad maakt duidelijk dat het koninkrijk van God klein begint, zo klein dat je het bijna niet kunt zien, maar uiteindelijk een struik wordt waarin vogels kunnen nestelen.

In de gelijkenis van de akker daagt Jezus zijn leerlingen uit om zich voor 100% in te zetten voor het koninkrijk van God omdat het van de allergrootste waarde is; de schat is niet direct zichtbaar, maar ligt verborgen in een akker. De persoon die de schat vindt, verkoopt alles wat hij heeft om de akker te kopen.

De gelijkenis maakt duidelijk dat de man alles op alles zet om de schat te bemachtigen. Het is de blijdschap over zijn ontdekking die hem er toe aanzet alles te verkopen wat hij heeft en er helemaal voor te gaan. Ik moest denken aan het Bijbelsdagboekje, waaruit mijn ouders voorlazen na het eten. Wat er precies in stond weet ik niet meer, maar het had de sprekende titel: Schatgraven. De afbeelding maakte direct duidelijk waar het om ging. Je moet je inspannen om de schat op te graven, maar het is de moeite waard.

Het maakt blij. Dat wordt spitten deze zomer.

Fijne zomer,

Petra Smit

 

 

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.