Overdenking

Uw koninkrijk kome

Mattheus 6:10

Van U is de toekomst

De Protestantse Kerk van Nederland (PKN) lanceert het thema:
‘Van U is de toekomst’ voor de startzondag (en de rest van het jaar).
En wij sluiten daarbij aan. Een mooi thema aan het begin van een onzeker jaar. Wij leven in een tijd vol vragen: Hoe zal het verder gaan met corona, het milieu, de vluchtelingenproblematiek?
De toekomst is niet alleen onbekend, maar ook onzeker. In de komende jaren zal er veel moeten veranderen. O.a. moeten we over naar andere energiebronnen, onze stikstof uitstoot verminderen.
Ook in de kerk kijken we naar de toekomst, naar onze toekomst als gemeente van Jezus Christus. Hoe ziet die toekomst eruit? We weten het niet. We hebben onze toekomst niet helemaal zelf in de hand. We mogen bidden en plannen maken en plannen uitwerken in het vertrouwen dat de toekomst van God is. Om René Reuver te citeren: “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

In dat vertrouwen mogen we beginnen aan een nieuw seizoen.

Petra Smit