Overdenking

In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht.

Psalm 5:4

Verwachtingsvolle stilte

In onze gehaaste samenleving zouden wij misschien alleen het eerste deel van dit vers hebben geschreven. In de morgen Heer, hoort u mijn stem…  Een gebed  bij het opstaan of voor het eten dat gaat vaak nog wel, dat hebben we van jongs af aan geleerd. Maar de tijd nemen om je op God te richten en te wachten zit veel minder in onze cultuur. Onze psalm zou misschien zo klinken: In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, dan haast ik mij naar mijn werk en heb het de rest van de dag druk. Bidden en wachten gaan lang niet altijd samen, daarom trekt het tweede gedeelte van het vers nu juist mijn aandacht. Waar wordt op gewacht? Een stille stem in het hart, een antwoord van God? Uit het wachten in dit vers spreekt  vertrouwen en rust. De rust die nodig is om Gods stem te verstaan? Of kun je ook bezig zijn terwijl je wacht?
Dit ene vers uit de Psalmen geeft een levenshouding weer die David’s leven kenmerkte. In de ochtend went hij zich tot de Heer en spreekt, daarna wacht hij. Misschien lukt het ons in de gejaagdheid van onze maatschappij niet om ’s morgens te luisteren naar God, toch kunnen we wel van David leren. Bidden is niet alleen spreken, het is ook luisteren, het is in de stilte komen. Wie zoekt naar een ritme om te bidden doet er goed aan te bedenken op welke momenten er rust en stilte mogelijk is. Jezus bidt zelf vaak in de avond en zoekt bewust stille plaatsen op. Misschien is de ochtend minder  geschikt voor u, maar kunt u wel een ander moment vinden.
Er staat nog iets belangrijks in dit vers, de Godsnaam wordt genoemd: HEER. Hij die er altijd is, in de ochtend, in de middag, in de avond, zelfs in de nacht. God heeft niet maar een paar momenten per dag de tijd waarin je met hem kunt praten. We hoeven geen afspraak te maken. Dat maakt het misschien makkelijker om een moment te vinden waarop je tijd maakt voor God, voor bezinning. Hij is er altijd zelfs al horen we niet direct zijn stem. De tijd hoeft geen probleem te zijn.

Nu nog een rustig plekje zoeken…

 

Petra Smit

P.S. Vanaf maart zijn er weer verschillende veertigdagentijdkalenders.

 

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.