Overdenking

Maar ​Jezus​ gaf hem ten antwoord:
‘Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord
dat klinkt uit de mond van God.”’

Mattheüs 4: 4

Goede voeding

 In de veertigdagentijd leven we bewust toe naar Pasen. Sommige mensen kiezen ervoor om te vasten. Ze eten in deze periode geen vlees en schrappen zoveel mogelijk zoetigheid uit hun dagelijks leefpatroon, goed voor het milieu en voor het lichaam, zou je zo denken, maar dat is alleen maar een positieve bijkomstigheid, want het gaat in deze periode om een verdieping van het geloof.

Je bewust worden dat je niet alleen van brood leeft, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Waarmee voeden we ons? Dat is de vraag die we ons stellen. Voeden we ons alleen met materiële zaken of nemen we ook geestelijk voedsel tot ons. Waarmee we ons voeden bepaalt uiteindelijk onze groei.

Mij viel op hoeveel verschillende hulpmiddelen er voorhanden zijn om bewust met je geloof bezig te zijn. Ik noem er hier drie. Zo geeft de Protestantse kerk de veertigdagentijd kalender ‘Op weg naar Pasen: sta op’ uit. De meditaties in deze kalender roepen ons op om in beweging te komen, om op te staan voor anderen. In de kalender van Stichting Tear staat de ontmoeting met God centraal. Door in Gods aanwezigheid te zijn, ontdek je dat God je uitnodigt om zelf een rechtbrenger te worden. Voor wie liever luistert dan leest, is er de Bijbelpodcast ‘Eerst Dit’ die je wil helpen te groeien in je geloof in God en het volgen van Jezus.

U kunt zelf vast nog meer hulpmiddelen vinden.

Waar wilt u zich mee voeden? Waar wilt u in groeien?

Petra Smit

 

 

 

 

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.