Overdenking

Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt  en goed nieuws brengt
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
“Je God is koning!’
Jesaja 52:7

 Goed nieuws is welkom

 Een goede uitslag van een vervelend onderzoek? Te horen krijgen dat je baan blijft bestaan? Een vaccin voor het coronavirus? De geboorte van een kind? Hoop voor het milieu? Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws hoop je voor jezelf of anderen in de wereld?  We kunnen wel wat goed nieuws gebruiken.
Dit is het goede nieuws van Jezus Christus daarmee begint Marcus het boek dat hij schrijft. En hij verwijst direct naar het geschrift van Jesaja om zijn stelling mee te onderbouwen. Vanaf het begin van het evangelie van Marcus is duidelijk dat Jezus Christus zelf het goede nieuws is. Het is het beste nieuws van de wereld én voor de wereld.
Goed nieuws is in de profeet Jesaja de verwachting dat God opnieuw Zijn koninkrijk zal vestigen. Dat God Koning zal zijn. Deze verwachting van de komst van God in de wereld noemen we advent. Het Latijnse woord adventus werd gebruikt voor een keizer die de troon besteeg: dat was het moment waarop hij daadwerkelijk als machthebber gekomen was. De kerk ziet uit naar het moment waarop de Heer als koning zal regeren, daar past het woord advent dus heel goed bij. We verwachten Jezus als baby in Bethlehem en als koning van de wereld.
Als Jezus volwassen geworden is, verkondigt Hij Gods goede nieuws. Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ (Marc 1: 14-15).
In Jezus komt God weer naar Zijn volk toe, komt hij naar deze wereld. In Jezus wordt zijn wil gedaan op de aarde zoals in de hemel. In Jezus is God nabij de mensen gekomen, bij u en bij mij. Dat is het beste nieuws, ook bij slecht nieuws.

Gezegende kerstdagen en Gods nabijheid in het nieuwe jaar.

Petra Smit

 

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.