Overdenking

Luister,
je (Maria) zult zwanger worden
en een zoon baren,
en je moet hem ​Jezus​ noemen.

 Lucas 1: 31

 Beloofd!
Ouders denken vaak lang na over de naam die ze hun kind geven. Regelmatig wordt er dan een lijst met betekenissen van namen geraadpleegd. Ze willen hun kind een mooie, betekenisvolle naam meegeven. Als de geboorte van Jezus wordt aangekondigd, geeft God ook alvast de naam aan Maria en Jozef door. Zij moeten hem Jezus noemen, staat er in het evangelie volgens Lucas. En in Mattheus staat Immanuel. Zo geven de schrijvers van de evangeliën aan ons door waar dit kind voor staat. Immanuel betekent: God met ons. Het volk Israël krijgt op deze manier te horen dat God hen niet in de steek laat, maar mèt hen zal gaan.  Jezus betekent: God redt. Hij zal zijn volk redden van hun zonden.  Daarnaast verwijst Lucas naar de profetie uit Jesaja waar de Knecht van de Heer, de vredevorst wordt genoemd.
In de adventsperiode zullen we stil staan bij de beloften die in deze namen klinken: God met ons, Hij redt, vredevorst! We zien dat God deze beloften doet aan Mozes, Ruben en Jesaja.
We lezen dat Mozes te horen krijgt dat God met hem zal gaan.
We horen dat Ruben en de andere broers van Jozef vergeving ontvangen.
We dromen mee met het Visioen van Jesaja, van een wereld vol vrede.
Om met kerst de vereniging van al deze beloften te zien in Jezus Christus. Hij is Immanuel, God met ons. Zijn naam betekent God redt, hij zal zijn volk redden van hun zonden. Hij is de vredevorst.

Petra Smit

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.