Overdenking

 

Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.

Psalm 36:8 NBV21

 

Onder Gods vleugels

 Soms krijg je via Whats App filmpjes doorgestuurd waarom je moet lachen en een enkele keer eentje waarvan je onder de indruk bent.

Zo’n filmpje kreeg ik in mijn vakantie. Het liet een vogel zien die haar eieren beschermde. Een spannend moment was dat er een reusachtig landbouwvoertuig op de vogel en haar nest af kwam, maar ze toch bleef zitten. Ze stond rechtop met haar vleugels uitgespreid boven haar eieren, alsof ze de hele wereld aankon. Het was ontroerend om te zien dat zo’n klein vogeltje het opneemt tegen een landbouwvoertuig. Gelukkig bleef het nest gespaard. De boer tilde precies op tijd de machine op en reed over het nest heen. Het vogeltje kon weer gaan zitten.

Dit filmpje bracht bij mij net zo’n een ontroerend beeld uit de Bijbel in gedachten. God die Zijn volk beschermt als een arend. Mozes maakt in Deuteronomium duidelijk hoe God Zijn volk heeft beschermd en gedragen toen ze vanuit Egypte naar het beloofde land onderweg waren: ‘Zoals een arend zijn nest beschermt en boven zijn jongen zweeft, zo spreidde de HEER zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken.’ Zo liefdevol gaat God om met Zijn volk.
De psalmisten pikken dit beeld op en maken het persoonlijk. Het is onderdeel geworden van hun persoonlijke geloofsbeleving, daar wordt de uitdrukking ‘in de schaduw van uw vleugels’ meerdere keren gebruikt om over Gods persoonlijke zorg voor mensen te spreken.
Het werd een beeld van Gods liefdevolle zorg en bescherming.
Het leven is kwetsbaar, maar we mogen schuilen onder Zijn vleugels.
De psalmen trekken dit beeld van Gods liefdevolle bescherming breder dan Zijn volk alleen. Iedereen die zijn vertrouwen op God stelt, zal zijn bescherming ervaren. Het mooiste voorbeeld is dat van Ruth: ‘Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen.’ Hoe had ze dat gedaan? Door mee te gaan met haar schoonmoeder en te verklaren: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.
De vakantie is weer voorbij. Een nieuw seizoen breekt aan. We mogen met frisse moed weer aan het werk gaan. We weten niet wat er dit nieuwe seizoen allemaal zal gebeuren. We mogen hoopvol op weg gaan. En mocht het nodig zijn, op persoonlijk vlak of als gemeente, dan mogen we weten dat we bij Hem mogen schuilen.

 

Petra Smit