Bijbelleesrooster

Oktober

donderdag 1 oktober Daniël 5:1-12
vrijdag 2 oktober Daniël 5:13-6:1
zaterdag 3 oktober Daniël 6:2-10
zondag 4 oktober Daniël 6:11-18
maandag 5 oktober Daniël 6:19-29
dinsdag 6 oktober Psalm 115
woensdag 7 oktober Matteüs 20:1-16
donderdag 8 oktober Matteüs 20:17-34
vrijdag 9 oktober Psalm 122
zaterdag 10 oktober Ezra 1:1-11(-2:70)
zondag 11 oktober Ezra 3:1-13
maandag 12 oktober Ezra 4:1-16
dinsdag 13 oktober Ezra 4:17-5:5
woensdag 14 oktober Ezra 5:6-17
donderdag 15 oktober Ezra 6:1-5
vrijdag 16 oktober Ezra 6:6-12
zaterdag 17 oktober Ezra 6:13-22
zondag 18 oktober Matteüs 21:18-22
maandag 19 oktober Matteüs 21:23-32
dinsdag 20 oktober Matteüs 21:33-46
woensdag 21 oktober Matteüs 22:1-14
donderdag 22 oktober Matteüs 22:15-22
vrijdag 23 oktober Matteüs 22:23-33
zaterdag 24 oktober Psalm 110
zondag 25 oktober Bijbelzondag
Nehemia 7:72b-8:12
maandag 26 oktober Nehemia 8:13-18
dinsdag 27 oktober Nehemia 9:1-17
woensdag 28 oktober Nehemia 9:18-28
donderdag 29 oktober Nehemia 9:29-10:1(28)
vrijdag 30 oktober Nehemia 10:29-40
zaterdag 31 oktober Psalm 43

November

zondag 1 november Allerheiligen
Psalm 24
maandag 2 november Matteüs 22:34-46
dinsdag 3 november Matteüs 23:1-12
woensdag 4 november Dankdag
Psalm 67
donderdag 5 november Matteüs 23:13-24
vrijdag 6 november Matteüs 23:25-39
zaterdag 7 november Daniël 7:1-14
zondag 8 november Daniël 7:15-28
maandag 9 november Daniël 8:1-14
dinsdag 10 november Daniël 8:15-27
woensdag 11 november Matteüs 24:1-14
donderdag 12 november Matteüs 24:15-28
vrijdag 13 november Matteüs 24:29-44
zaterdag 14 november Daniël 9:1-14
zondag 15 november Daniël 9:15-27
maandag 16 november Daniël 10:1-11
dinsdag 17 november Daniël 10:12-11:2a
woensdag 18 november Daniël 11:2b-12
donderdag 19 november Daniël 11:13-24
vrijdag 20 november Daniël 11:25-35
zaterdag 21 november Daniël 11:36-45
zondag 22 november Daniël 12:1-4
maandag 23 november Daniël 12:5-13
dinsdag 24 november Psalm 97
woensdag 25 november Matteüs 24:45-25:13
donderdag 26 november Matteüs 25:14-30
vrijdag 27 november Matteüs 25:31-46
zaterdag 28 november Jesaja 1:1-9
zondag 29 november 1e zondag Advent

Jesaja 1:10-20

maandag 30 november Jesaja 1:21-31