VEERTIGDAGENTIJD

Veertigdagentijd een tijd van voorbereiden:

Ben je klaar voor het feest?

Op 17 april is het Paasfeest. Kijk jij/ kijkt u er ook naar uit! Het is het grote feest van de kerk. Het is een vrolijk feest, maar het wordt voorafgegaan door een periode van inkeer en bezinning. Hoe doe je dat … toeleven naar Pasen…Maakt u gebruik van een veertigdagentijd kalender of van een speciale app of Bijbels dagboekje?

In de veertigdagentijd volgen we, in elk geval tijdens de kinder-momenten in de diensten, Jezus en zijn leerlingen op weg naar het Pesach-feest. We lezen verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? De verhalen lijken op het eerste gezicht niet zo vrolijk en toch helpen zij ons om ons voor te bereiden op het feest dat zeker zal komen. In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt.

Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood!

Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is.

5e zondag 3 april: God geeft ons de Heilige Geest

We lezen Spreuken 1:20-33 en Johannes 15: 18-27 Jezus belooft zijn leerlingen dat de Geest van de waarheid zal komen.

6e zondag Palmpasen

We lezen Johannes 12:12-19 Als Jezus naar Jeruzalem gaat, komen de mensen hem met palmtakken tegemoet. Ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus gaat op een ezel zitten. De Farizeeën zien dat ze niks bereikt hebben. ‘De hele wereld loopt achter hem aan’, zeggen ze tegen elkaar.

7e zondag: Pasen

We lezen Johannes 20:1-18 Nadat Jezus gestorven is, gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze ziet dat de steen voor het graf is weggehaald en dat het graf leeg is. Jezus leeft!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.