Bijbelgesprekskring

Op 5 april om 14.30 uur is er een gesprekskring aan de hand van het materiaal van de Gemeente Groei Groepen “Durf Daniel te zijn”.

Diep, diep gevallen

We lezen Daniël 4: 25-34. Koning Nebukadnessar is niet tot het inzicht gekomen dat hij zijn positie aan God te danken heeft. Hij is hoogmoedig en trots. Het oordeel dat over hem was uitgesproken wordt voltrokken. Hij raakt in een soort psychose en denkt dat hij een dier is. In die tijd was er geen medische zorg en medicatie. Hij wordt verstoten en leeft bij de dieren. Toch gaat God genadig met Nebukadnessar om. Hij komt tot inkeer, krijgt zijn verstand terug en prijst God.

Dankzij deze tekst in Daniel staan wij stil bij twee dingen: Allereerst denken we na over het principe ‘Hoogmoed komt voor de val’. Wat is hoogmoed eigenlijk? En hoe gaan we daar mee om als we het in onszelf tegenkomen?  Het tweede onderwerp wordt door de psychose van Nebukadnessar opgeroepen en door de manier waarop er met hem wordt omgegaan.  We kunnen denken: gelukkig gaan wij tegenwoordig anders om met mensen die in een psychose terecht komen. Maar we kunnen ons afvragen of dat wel echt zo is, of wij niet ook afstand nemen, omdat we niet goed weten hoe we hiermee om moeten gaan?

Petra Smit

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.