3e Zondag uit het Veertigdagenboekje (Bijbel Basics-deBijbel.nl)

BIJBELVERHAAL

Jezus brengt je bij zijn Vader
Verhaal bij Johannes 14 vers 1-7

Het is de avond vóór het Paasfeest, en Jezus en zijn vrienden zijn met elkaar aan het eten. Het is altijd fijn als ze met elkaar eten.
Maar vanavond is alles anders. De vrienden van Jezus zijn een beetje verdrietig. Want Jezus is zo ernstig. Hij heeft zonet zomaar hun voeten gewassen. En daarna zei Hij dat Hij gevangengenomen zou worden en dat Hij zou sterven. De vrienden van Jezus snappen er niks van.
‘Lieve vrienden,’ zegt Jezus. Hij steunt op zijn elleboog en kijkt de tafel rond.
‘Het duurt niet lang meer, dan moet lk bij jullie weg. En jullie kunnen niet met Me mee.’
‘Maar waar gaat U dan heen?’vraagt Petrus.
‘lk ga ergens heen waar jij nu nog niet kunt komen,’ zegt Jezus.
Petrus kijkt beledigd. ls Jezus soms van plan om naar een gevaarlijke plek te
gaan? En denkt Hij dat Petrus niet mee durft? Petrus durft alles!
‘Nou, ik wil met U mee!’ zegt Petrus. ‘Echt waar! Ook als het heel gevaarlijk wordt. Zelfs als ik dan moet vechten en doodga. Dat heb ik voor U over.’
Jezus schudt zijn hoofd. Hij ziet er een beetje verdrietig uit. ‘Petrus,’ zegt Hij, ‘dat denk je nu. Maar jij zult Me in de steek laten.’
‘Wat?’ roept Petrus uit.
Jezus zucht. Dan gaat Hij rechtop zitten en neemt een slokje wijn. ‘Vrienden, zegt Hij, ‘luister goed. lk heb jullie al verteld dat Ik binnenkort zal sterven. Dat is heel moeilijk, en daar zijn we allemaal verdrietig over. Maar Ik wil jullie er wat meer over vertellen.


lk wil jullie iets vertellen over de plek waar lk naartoe ga, als lk sterf. Als lk sterf, ga lk terug naar het huis van mijn Vader. Weten jullie waar mijn Vader woont? In de hemel. lk kan jullie dus niet zomaar meenemen.  Maar jullie hoeven niet bang te zijn. Vertrouw op God. En je kunt op Mij vertrouwen. lk doe altijd wat lk zeg.
En dit beloof lk in het huis van mijn Vader is plek voor heel veel mensen.
lk ga er naartoe om voor jullie een plaats klaar te maken.
En als lk daarmee klaar ben, kom lk terug. lk kom jullie ophalen, en dan zijn we weer samen. Voor altijd.  Jullie weten al langs welke weg lk naar mijn Vader toe zal gaan.’ Tomas, die net een hap wilde nemen, legt zijn stuk brood neer. ‘Huh?’ zegt hij
verbaasd. ‘Dat weten we helemaal niet. We weten niet eens waar U naartoe gaat, Jezus! Hoe kunnen we dan weten langs welke weg U gaat?’ Jezus glimlacht. ‘ík ben de weg,’ zegt Hij. ‘Bij Mij is de waarheid, bij Mij is het leven.’
Tomas krabt aan zijn wang. Hij probeert het te begrijpen. Maar het is wel heel erg moeilijk.  Jezus is toch geen straat? Of een weg waarop je kunt lopen? Dat kan helemaal niet. Een mens is geen weg.
‘lk snap dat je het lastig vindt, Tomas,’ zegt Jezus. ‘lk zal het anders uitleggen. Wil je naar God toe? Wil je op een dag ook bij mijn Vader in de hemel wonen? Dan moet je in Mij geloven. Als je in Mij gelooft, dan is het net of je op een weg loopt die uitkomt bij God.,
‘Oooo,’ zegt Tomas. ‘Nu begrijp ik het. Een beetje.’ ‘Hoe is uw Vader eigenlijk?’ vraagt Filippus. ‘Want we hebben Hem nog nooit gezien natuurlijk.’
Zijn vrienden knikken. Jezus kennen ze goed. Maar Jezus’ Vader hebben ze nog nooit gezien. En als iemand iets over God kan vertellen, is het zijn Zoon wel.
‘Ha,’ zegt Jezus. Als je Mij kent, weet je ook wie God is. God is mijn Vader. We lijken precies op elkaar. God houdt zoveel van jullie. Net zoveel als lk van jullie houd,

OM OVER TE PRATEN

Als Jezus zegt dat Hij de weg naar de Vader is,
wat zou Hij daarmee bedoelen?

OPDRACHT

Jezus gaat weg om een plaats klaar te maken in het huis van
zijn Vader. Als de leerlingen vragen langs welke weg Jezus
gaat, zegt Jezus dat Hij zelf de weg is. Bouw met elkaar een weg
en een huis van lego of kapla of ander constructiemateriaal.

OM TE ZINGEN

Jezus is de weg (Marcel en Lydia Zimmer)

https://www.youtube.com/watch?v=zAOK5PrZ2vs

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.