4e Zondag uit het Veertigdagenboekje (Bijbel Basics-deBijbel.nl)

 

BIJBELVERHAAL

De heilige Geest komt jullie helpen
Verhaal bij Johannes 14:15-12 25-28

Jezus en zijn vrienden zitten bij elkaar in een huis, niet ver van Jeruzalem.
Ze zingen voor God, ze bidden, ze eten en drinken samen. En ze praten. Jezus weet dat het niet lang meer zal duren voor Hij gevangengenomen en gedood zal worden. Hij weet ook dat zijn vrienden het heel erg zullen vinden als Hij niet meer bij hen is. Het is belangrijk dat Hij ze van tevoren nog een paar dingen vertelt. Jezus heeft de voeten van zijn vrienden gewassen. Zo liet Hij zien dat ze van elkaar moeten houden en goed voor elkaar moeten zorgen. En Hij vertelt zijn vrienden dat Hij gaat sterven, en dat Hij dan naar zijn Vader in de hemel gaat.
‘lk ben straks weg,’ zegt Jezus. ‘En dan zien jullie Mij niet meer. Maar vergeet niet wat lk jullie allemaal geleerd heb. lk heb jullie verteld hoe je moet teven. Blijf ook zo leven als lk niet meer bij jullie ben.’ ‘Maar hoe moet dat?’ zegt Petrus. ‘We kunnen toch niet zonder U? We hebben U nodig.’ ‘lk ga mijn Vader vragen om een helper naar jullie toe te sturen,’ zegt Jezus. ‘En wie is die helper dan?’vraagt Petrus. ‘ls het iemand die we kennen?’ ‘Dat is de heilige Geest,’ zegt Jezus. ‘lk vraag mijn Vader om de heilige Geest naar jullie te sturen.’
De heilige Geest? Wacht even, daar heeft Petrus weleens over gehoord.
Hij heeft Hem nog nooit gezien. Want je kunt de heilige Geest niet zien, net zoals je de wind niet kunt zien. Maar net zoals je wel kunt zien wat de wind doet, zo zie je ook wat de heilige Geest doet. Hij zorgde er lang geleden voor dat Simson heel erg sterk werd en de slechte mensen uit het land wegjagen.

De heilige Geest hielp koning Salomo, zodat hij wijs werd en goed voor de mensen van zijn land kon zorgen. De heilige Geest zorgde ervoor dat Jesaja, de profeet, goed kon uitleggen wat God tegen de mensen wilde zeggen. ‘Echt waar?’ vraagt Petrus verbaasd. ‘Gaat uw Vader de heilige Geest naar ons toesturen? Alsof we net zulke bijzondere mensen zijn als Simson, of koning Salomo, of Jesaja?’
Ja,’ zegt Jezus. ‘Dat klopt. Mijn Vader stuurt de heilige Geest naar jullie toe, en die zal altijd bij jullie blijven. Hij gaat er straks voor zorgen dat jullie begrijpen wie lk ben, en dat jullie gaan begrijpen waarom lk gevangengenomen moest worden en moest sterven, en waarom lk moest opstaan uit het graf.’ ‘lk snap het nog niet helemaal,’ zegt Petrus. Hij kijkt de tafel rond. ‘lk ook niet,’ zegt Johannes. Hij krabt in zijn haar. ‘Dat weet ik,’ zegt Jezus. ‘lk weet dat jullie nu nog niet alles begrijpen wat lk vertel. Maar straks komt de heilige Geest, en die gaat jullie helpen. Hij gaat ervoor zorgen dat jullie niks vergeten van wat lk jullie verteld heb. En Hij helpt jullie om het allemaal te begrijpen.’
Jezus steekt zijn handen op, net als een priester die de mensen de zegen van God geeft.’Lieve vrienden,’zegt Hij,’lk geef jullie mijn vrede.’
‘Vrede?’ zegt Petrus. ineens is Hij blij. ‘Dat de Romeinen weggaan uit ons land? En die gemene koning Herodes? Dat er geen soldaten meer hoeven te vechten?’
‘Nee,’ zegt Jezus. ‘lk bedoel een ander soort vrede.
De vrede die lk bedoel is vrede die in je hart woont. De vrede die de heilige Geest wil geven. Als je bij Mij hoort, zul je die vrede voelen. Ook als lk niet meer hier bij jullie ben. Ook als het moeilijk is.’ Petrus knikt. Jezus heeft zoveel moeilijke dingen vertelt, en hij begrijpt het allemaal nog lang niet. Maar vrede in zijn hart – dat wil hij ook wel. Heel graag zelfs.

OM OVER TE PRATEN

De heilige Geest helpt je dingen te
herinneren over Jezus. Deel met elkaar een mooie,
persoonlijke herinnering over God.

OPDRACHTEN

Schrijf voor iedereen thuis een vredeswens op een memoblaadje.

Plak je wens vast aan de persoon voor wie de wens bedoeld is.

     Wat hebben jullie elkaar allemaal toegewenst?

OM SAMEN TE ZINGEN

  Vrede van God (Opwekking 76)

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.