Van de Kerkenraadstafel

December 2016

Van de grote kerkenraadvergadering op 25 oktober.
Uit deze vergadering is het wellicht goed om te vermelden dat behalve de zaken waarover we besluiten moeten nemen of die geregeld moeten worden ook een deel is ingeruimd om over de toekomst na te denken. We hebben nagedacht over drie vragen die op de SZD-ontmoetingsdag werden gesteld.

Onderweg naar onze gemeente van morgen:

• Wat is onopgeefbaar op deze reis?
• Wat heb je nodig onderweg en in de toekomst, wat er nu misschien niet is?
• Wat zou je het liefst vandaag nog uit je “rugzak” gooien?

De kleine kerkenraadvergadering op 15 november.
De vergadering stond grotendeels in het teken van de komende najaarsledenvergadering en de dienst op de eeuwigheidszondag. Hiervoor werden de puntjes op i gezet.
o.a. werd het collecterooster voor 2017 besproken.

De najaarsledenvergadering 17 november jl.

Ondanks het stormachtige weer waren er voldoende leden aanwezig om reglementair besluiten te kunnen nemen. De begroting van de gemeente werd na toelichting goedgekeurd evenals de overige begrotingen. Als jeugdouderling werd Arjan Joosse gekozen en omdat hij desgevraagd al eerder had aangegeven beschikbaar te zijn voor jeugdouderling heeft hij in de vergadering toegezegd dit ambt te aanvaarden. Hier zijn we bijzonder blij mee. De vergadering verliep verder vlot en aangenaam met een aantal vragen en opmerkingen, wat de vergadering verlevendigt, die de kerkenraad meeneemt voor zover er niet direct een antwoord is gegeven.

December is een maand met veel kerkelijke activiteiten. Noem maar op adventdienst – ouderenkerstfeest – kinderkerstfeest – kerstdiensten- jaarwisseling en in januari week van het gebed. Vaak wordt er veel geromantiseerd en lekker gegeten in deze periode. Prima, maar laten we vooral de kern van Jezus geboorte centraal houden. Voor velen een feestelijke maand maar ook een mogelijk moeilijke periode voor hen die juist in deze tijd hun meest geliefden missen.

Bondsvergadering

Begin november werd de bondsvergadering gehouden. Een belangrijk agendapunt betrof de Permanente Educatie voor voorgangers. Deze is nu ook bij ons geregeld – ongeveer passend bij de regelingen bij de Protestantse Kerk in Nederland zodat de wederzijdse ambtsconsensus recht wordt gedaan. Het accorderen van de regeling betekent voor de voorgangers dat zij ‘bij’ kunnen blijven, en voor de gemeenten dat ze kunnen rekenen op continue deskundigheid.

Het beleidsplan van de SZD werd aangenomen. Het plan is een logisch vervolg op het huidige beleidsplan en heeft dezelfde speerpunten.

Een ander voorstel betrof de ‘instemming’ van de vergadering met het opheffen van de V.E.G. Utrecht. Met pijn in het hart, maar het is niet anders. De V.E.G. Enschede kondigde aan dat zij in de loop van 2019 moeten stoppen.

De vele vacatures zijn zeer zorgelijk, vooral in het Comité.

De openingsdienst met daarin de viering van de Maaltijd van Heer stond onder leiding van ds. Co Schotanus van de V.E.G. Winschoten.

Aan het eind van dit kalenderjaar zal mw. Betsy de Boer – van Bruggen haar laatste landelijke functie binnen de bondsgemeenschap neerleggen. Ds. Wessel Verdonk – voorzitter van het Comité – dankte haar in het bijzonder voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid als ‘Mrs. Bond’. De vergadering onderstreepte dat met een langdurig applaus!

Nieuwe uitgave Seminarium

Het bestuur van het Seminarium heeft een catalogus uitgegeven waarin een beschrijving staat van de bibliotheekcollectie. De titels bieden een overzicht van ruim 150 jaar schriftelijk erfgoed dat te maken heeft met Vrije Evangelisch zijn, in binnenland en buitenland.

Mocht u het leuk vinden dit in te zien, dan kunt u een exemplaar lenen bij Job Sloof of bij Dineke Spee.

Gemeenteberaad op 5 november

Nadat in de ochtend de officiële bondsvergadering was gehouden, vond er ’s middags een gemeenteberaad plaats. Een gelegenheid om samen te praten en te denken over de toekomst van de Bond, mede naar aanleiding van de aankondiging van de V.E.G. Heerde om wellicht uit de Bond te stappen. Deze aankondiging kwam niet verder ter sprake in onze werkgroep maar wel het onderliggende probleem: de balans tussen de zelfstandigheid van de gemeente en de onderlinge verbondenheid, en hoe aan dit alles leiding te geven. De inhoud van de middag stelde sommigen teleur. Zij hadden er meer en andere verwachtingen van gehad. De organisatie was in handen van dhr. Henk van Dam, ds. Dineke Spee en ds. Sjoerd van der Velde. Zij nemen de reacties ter harte voor het vervolg van het traject.

Voorzitter
Jelle Hospes

Dit bericht is geplaatst in Kerkenraad. Bookmark de permalink.