Adventsproject – Thuis in Bethlehem

Thuis in Bethlehem ontstaat hoop voor de toekomst!

De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in de adventsperiode. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van  de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken. Dit komt naar voren in het verhaal van Noömi en Ruth.

Noömi is met haar man en zoons naar Moab gevlucht, omdat er hongersnood in Israël was. Tien jaar later gaat het niet goed met Noömi. Niet alleen haar man is overleden, maar ook haar beide zoons. Als Noömi hoort dat God naar Zijn volk heeft omgezien besluit ze weer terug te keren naar haar Vaderland. Noömi heeft voor zichzelf weinig hoop meer op geluk, maar ze gunt het haar schoondochters wel heel erg. Noömi houdt erg veel van haar schoondochters en haar schoondochters van haar, ze willen bij haar blijven door dik en dun. Maar juist omdat ze zoveel om ze geeft, probeert Noömi de jonge weduwen tegen te houden met haar mee te gaan. Het is in die tijd niet makkelijk om weduwe te zijn, en al helemaal niet als vreemdeling. Noömi weet er alles van. Ze wil heel graag dat haar schoondochters, ook al zijn ze zo jong weduwe geworden, een echt thuis voor zichzelf vinden. Daarom raadt ze hen dringend aan in Moab te blijven en naar hun eigen familie terug te gaan. Maar Ruth wil persé bij Noömi blijven. Uiteindelijk staat Noömi dat toch maar toe, al is ze bang dat Ruth hiermee haar kans op geluk verspeelt.

Noömi heeft er weinig vertrouwen in dat het goed komt met de jonge weduwe waar ze zo aan gehecht is. Maar daarmee heeft ze buiten God gerekend. God ziet om naar vreemdelingen, weduwen en wezen.
En God ziet om naar Ruth en Noömi.

Door de zorg van Boaz mag Ruth zich welkom voelen in Bethlehem en in het midden van Gods volk. Door hem kunnen Noömi en Ruth thuiskomen in Betlehem. Ruth is een vreemde, maar wordt gezien door Boaz en mag ervaren dat ze door God geliefd is. God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Samen krijgen ze een zoon, die ze Obed noemen. Gods licht breekt door in het leven van Noömi, Ruth en Boaz.

Obed, wat knecht betekent, wijst vooruit naar Gods Zoon.
Obed is de grootvader van David. Uit Davids familie zal in Bethlehem de Messias geboren worden. Jezus zal de Knecht van de Heer zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te zijn.
Thuis in Bethlehem ontstaat hoop voor de toekomst.

Laten we in deze adventsperiode samen met anderen ervaren hoe het is om afhankelijk te willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn.

Petra Smit en Aenneli Hommes

Ruth en Boaz

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.