Paaszondag uit het Veertigdagenboekje (Bijbel Basics. de Bijbel.nl)

BIJBELVERHAAL

Jezus leeft!
Verhaal bij Johannes 20 vers 1 – 18

Het is heel vroeg in de morgen. Het is nog donker. Maar Maria is al wakker.
Ze loopt door de kleine straatjes van Jeruzalem, onder de poort door, de stad
uit. Ze gaat naar de plek waar Jezus begraven ligt. Een paar dagen geleden
hebben soldaten Jezus opgepakt. En daarna hebben de Romeinen Hem
gedood. Maria is erg verdrietig.
Ze hield zoveel van Jezus. Ze vindt het verschrikkelijk dat Jezus dood is. Dat
ze Hem nooit meer zal zien.
De sterren verdwijnen. In het oosten wordt de lucht al een klein beetje lichter.
Een haan schudt zijn veren uit en kraait. Maria trekt haar omslagdoek dichter
om zich heen. Ze heeft het koud.
Ze is er bijna.
Daar is de plek waar Jezus begraven ligt. In die holte in de rots, waar ze die
zware steen voor gerold hebben.
Wacht even… Maria blijft staan. Ze knippert met haar ogen. Ziet ze het goed?
De steen voor het graf is weg! Hoe kan dat?
Maria loopt snel door naar het graf . Ze durft bijna niet, maar ze doet het toch:
ze kijkt naar binnen. Ze moet zien of het lichaam van Jezus er nog ligt.
En dan ziet ze iets vreemds. Iets waar ze heel erg van schrikt. Het graf is leeg!
Het lichaam van Jezus is weg. lemend heeft Hem uit het graf weggehaald.

Maria draait zich om en rent terug naar de stad, zo snel als ze kan. Ze gaat
naar de vrienden van Jezus toe. ‘De Heer is weggehaald!’ hijgt ze, Hij ligt niet
meer in het graf. En ik weet niet waar ze Hem naartoe hebben gebracht.
‘Wat?!’ roept Petrus. ‘Ik ga kijken!’
‘Ik ga mee,’ zegt een van de andere vrienden van Jezus.
De twee mannen rennen voor Maria uit naar de tuin met het graf. Het is waar.
De steen is weg. Het graf is open. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd?
Petrus gaat naar binnen. Hij ziet een paar doeken liggen. Maar Jezus ligt er niet
meer. Petrus snapt er niets van. Hij gaat terug naar huis, samen met zijn vriend.

Maria gaat niet mee. Ze blijft bij het graf. Ze huilt. Nog één keer kijkt ze naar

binnen. Ineens ziet ze dat er in het graf, op de plek waar Jezus lag, twee
mannen zitten. Nee, het zijn geen mannen. Het zijn engelen in stralend witte
kleren. Ze kijken Maria aan.
‘Waarom huil je?’vraagt de ene engel.
‘Ze hebben mijn Heer weggehaald,’ snikt Maria. En ik weet niet waar ze hem
naartoe hebben gebracht.’
Maria draait zich om. In de tuin staat een man. Het is Jezus, maar dat ziet
Maria helemaal niet. Ze denkt dat het de tuinman is. ‘waarom huil je?’ vraagt
Jezus.’Wie zoek je?’
‘Meneer,’ zegt Maria. De tranen rollen nog steeds over haar wangen’ ‘Hebt u
Jezus soms uit het graf gehaald? Alstublieft, vertel me waar u Hem naartoe
hebt gebracht.’
Jezus glimlacht. ‘Maria,’ zegt Hij.
Die stem… Maria kent die stem. Maar dat kan helemaal niet. Dat lijkt wel de
stem van…
Dit is niet de tuinman. Dit is Jezus!
Maria rent op Hem af. ‘Meester!’ zeg ze.
Hem nooit meer loslaten.
‘Houd Me niet vast,’ zegt Jezus tegen haar. ‘Laat Me maar los, Maria’ Ik leef
weer, maar Ik blijf hier niet. Ik moet naar huis, naar mijn Vader in de hemel. Hij
is ook jouw Vader. Ik ga naar mijn God, die ook jouw God is.’

Maria gaat snel terug naar Jeruzalem, naar het huis waar de vrienden van
Jezus bij elkaar zijn. ‘Ik heb de Heer gezien!’ zegt ze blij. ‘Hij leeft!’

OM OVER TE PRATEN

 Wat vind jij het mooiste aan Pasen?

OPDRACHT

Onder deze pagina zie je verschillende bloemen. Print de bloemen op papier en versier de bloemen of kleur ze mooi in.
Plak de bloemen op de plaat met het kruis. Jezus leeft!  Verdriet is
blijdschap geworden.

OM SAMEN TE ZINGEN

Hij leeft  (Elly en Rikkert)

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.