Bidstond en Bijbelstudie

Zoals het er nu voorstaat, kunnen de Bijbelstudie en Bidstond op 9 maart ook nog niet plaatsvinden in de ds. Hoekendijkzaal. Bidt u thuis voor de gemeente en voor wat er speelt in de samenleving? Aangezien we gebruik maken van het Bijbelstudieboekje kunnen we wel verder lezen in de Colossenzenbrief.
Deze maand staat Colossenzen 3:18-4:1 centraal: ‘Harmonisch samenleven’.
Als we in dit gedeelte de praktische richtlijnen doornemen, dat moet het ons wel opvallen dat Jezus Christus de eerste plaats toekomt in het leven van de gelovige. Hij moet het hoofd zijn van het gezin. Het rijtje vermaningen is in feite een praktische uitwerking van vers 17.
‘Doe alles wat u doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem.’ Wie leiding geeft/gezag uitoefent, is geen dictator of grote baas. Het gaat om liefdevol leidinggeven, zoals Jezus dat doet. Het gaat om wederzijds respect onder het gezag van Jezus Christus.
We hopen nu maar dat we in april weer in de ds. Hoekendijkzaal bij elkaar mogen komen.

(Onder voorbehoud zijn de volgende Bijbelstudie avonden in 2021:  op 13 april, 11 mei).

Hartelijke groet,

Petra Smit

What do you want to do ?

New mail

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.