Missionaire specialisatie

Op 11 juni was de afsluiting van de opleiding Missionaire Specialisatie die onze predikant Petra Smit heeft gevolgd:

MIND THE GAP

Voor mij was de Cursus Missionaire Specialisatie waardevol, omdat theorie en praktijk werden afgewisseld. Het was boeiend om op verschillende plaatsen in Nederland en in Engeland pioniersplekken te bezoeken, omdat ik zo letterlijk meer oog kreeg voor de manier waarop anderen e.a. vormgeven. In vier delen wil ik u deelgenoot maken van wat ik o.a. tijdens de cursus geleerd heb.

 

Mind the gap deel 1

In Engeland klinkt bij het in en uitstappen van de metro ‘Mind the Gap’. mind the gapI

In vier dagen hebben we als deelnemers aan Missionaire Specialisatie heel Londen ondergronds doorkruist en ik was niet de eerste die de symboliek achter deze woorden hoorde. Toch kies ik juist deze waarschuwing als titel voor deze tekst waarin over het belang van contextualisatie van de kerk gesproken wordt. Contextualisatie is het proces waarin de context van de kerk en het evangelie op elkaar inwerken om zo te komen tot een vorm van gemeente-zijn die past bij haar omgeving. Met andere woorden: de poging om op zo’n manier kerk te zijn dat zij zowel trouw is aan Jezus als passend bij de mensen die de kerk dient.

Ervaringen in Engeland

In Engeland bezochten wij verschillende projecten. Wat hierbij opviel was hoezeer de projecten aansloten bij de context. De projecten die wij bezochten waren niet succesvol door het aantal mensen dat deelnam aan het project, maar door de manier waarop ze aansloten bij de context.

Fresh Expressions of Church

De missionaire projecten die wij in Engeland bezochten, waren vrijwel allemaal verbonden aan de Anglicaanse Kerk. Deze kerk geeft hen ruimte om op een geheel eigen manier kerk te zijn voor hun omgeving. De theologie die hierbij hoort spreekt mij aan: er wordt op theologische gronden bewust gekozen voor nieuwe manieren van kerk zijn. Er wordt gekozen voor het overbruggen van de kloof tussen de kerk en de cultuur. Deze keuze wordt ingegeven door het verlangen het evangelie te vertalen naar de cultuur van vandaag.
Hoe ze tot een bepaald project gekomen zijn? De Fresh Expressions of Church die ik in Engeland en de pioniersplaatsen die ik in Nederland bezocht heb, benadrukken het luisteren. Luisteren op twee verschillende manieren: luisteren naar God in gebed en het luisteren naar de context door met mensen uit de buurt in gesprek te gaan. Ze hebben gesproken met wijkbewoners, buurtwerkers en mensen van de gemeentelijke overheid en goed geluisterd waar behoefte aan is en met welke vragen mensen rondlopen. Geen Fresh Expression in Engeland of Pioniersplek in Nederland is hetzelfde, want de context en roeping zijn verschillend en daarom kun je als kerk binnen een project ook niet kopiëren wat een ander doet. Je zult als gemeente zelf luisterend naar God en de context tot een project moeten komen. Mind the Gap!

mind the gapII

Wordt vervolgd.

Petra Smit

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.