Ontruimingsoefening

Op 20 augustus 2014 is in de kerk een ontruimingsoefening gehouden, voor het geval in de kerk een brand of andere ernstige calamiteit ontstaat, waardoor gevaar ontstaat voor personen die “ergens” in het gebouw aanwezig zijn.

Dit keer is gekozen om de oefening te houden tijdens een kerkenraadvergadering, omdat bij een eventuele calamiteit tijdens een kerkdienst de ouderling van dienst de leiding heeft bij de ontruiming en dus hiervoor ervaring moet opdoen.
Om 21.00 uur werd het brandalarm in werking gesteld, waarna de kerkenraad zo spoedig mogelijk de kerk moest verlaten en (zonder jas) bij de brievenbus verzamelen.

De oefening is goed verlopen. De brandmeldinstallatie werkt naar behoren. In de nabespreking waren er wat punten welke aandacht verdienden. Ook het ontruimingsplan dient te worden aangepast
aan hetgeen intussen is gebeurd.
Al met al een nuttige oefening, welke hopelijk nooit in de praktijk hoeft te worden toegepast.

Dit bericht is geplaatst in Commissie van Beheer. Bookmark de permalink.