Vervolg Alpha Cursus

Woensdag 17 januari start de Alpha cursus. Er hebben zich tot nu toe 12 deelnemers aangemeld, waarvan 7 van buiten de gemeente.
Dit jaar organiseren we voor het eerst een gebedswacht op de woensdagavonden .
Mensen die een deel van de cursustijd thuis in gebed gaan en zo een biddende achterwacht vormen.
Door gebed komt kracht vrij.
Er hebben zich al een aantal gemeenteleden hiervoor aangemeld.
Doet u mee? Opgeven kan bij Petra, Han of Marjolein

U kunt ook enorm helpen door een avond te koken voor de groep.
Wie de maaltijd verzorgt, maakt de cursus mede mogelijk!
Het is fijn als het Alpha-team zich volledig kan richten op het verzorgen van het programma.
Laten we het samen doen. Vele handen maken licht werk.
Op het whiteboard in de hal hangt een kooklijst, daar kunt u uw naam noteren bij de avond dat u de maaltijd wil verzorgen.
De kosten mogen gedeclareerd worden en als u kookt mag u gezellig mee eten met de groep.
Ook is het mogelijk om de cursus financieel te ondersteunen. In principe bieden we Alpha gratis aan zodat de cursus toegankelijk is voor iedereen. Met de maaltijden en het cursusmateriaal maken we als gemeente wel kosten. Een vrijwillige bijdrage van de deelnemers wordt gewaardeerd maar is niet verplicht.
Als u de cursus financieel wil ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op rek. nr. NL14 INGB 0000 187 075 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente Bussum o.v.v. Gift Alpha.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.