Veertigdagentijd

De veertigdagentijd en Pasen: Hij is niet hier! Waar dan wel?

 Voor de Paastijd is een thema gekozen dat te maken heeft met het opstandingsverhaal van Matteüs. In Matteüs 28: 6 zegt de engel bij het open graf: “Hij is niet hier, hij is immers opgestaan.” In de veertigdagen naar Pasen toe is deze uitspraak ook het thema voor de kinderdienst en de bloemschikking.
Waar is God? We belijden dat God overal is, maar zo ervaren we dat lang niet altijd. Juist op die momenten dat wij denken ‘hier is God niet’ ontdekken we dat Hij er toch is. In de zondagen voor Pasen denken we na over de vraag: Waar en wanneer ontmoeten mensen God?In aansluiting bij de oud-christelijke namen van de betreffende zondagen komen de volgende verhalen aan de beurt.

Uit het Nieuwe testament

2 april – zondag Palmarum

Paasintocht: Matteüs 21: 1- 17 (Waar is God? Bij Jezus, bij de discipelen, bij de omstanders?)

Bij de intocht in Jeruzalem rijdt de Koning de stad binnen. Dit roept verdeelde reacties op, herkennen ze in Jezus de Messias?

26 maart – zondag Judica

Het muntstuk: Matteüs 20: 20-26 (God is waar recht wordt gedaan)

Als Jezus onderricht geeft in de tempel, komen er mensen die hem op de proef willen stellen. Is het terecht dat je belasting moet betalen aan de keizer? Jezus houdt de mensen een muntstuk voor, dit werkt als een spiegel: Geef aan de keizer wat van de keizer is, maar geef aan God wat God toebehoort.

19 maart – zondag Laetare

Kinderdienst: Broden en vissen: Matteüs 14: 14-21 (God is in het samen delen)

Een grote menigte volgt Jezus. Ze luisteren de hele dag naar wat Hij allemaal vertelt. Als het al laat geworden is en de mensen naar huis toe moeten, wil Jezus hen niet zonder brood laten gaan. Jezus dankt en deelt vijf broden en twee vissen. Als Jezus het brood breekt en deelt ontdekken mensen dat God aanwezig is in het delen. Hij schenkt overvloedig. Er is vreugde in het samen delen.

Uit het  Oude Testament

12 maart – zondag Oculi

Hagar bij de bron: Genesis 21: 14-20 (God is in de woestijn)

Hagar is de slavin van Sarah. Als de situatie onhoudbaar is geworden, stuurt Abraham Hagar met haar zoon de woestijn in. In de woestijn dwaalt ze rond en ze verliest alle hoop. Ze ziet hoe haar zoon dreigt te sterven omdat er geen water is. Maar dan mag ze ervaren dat God ook haar en haar kind in het oog houdt. Vlak bij de plaats waar haar zoon ligt, is een bron met levensreddend water.

5 maart – zondag Reminiscere

Mozes op de berg: Ex 24: 12-18 (God is in de wolk)

Bij de verbondssluiting ontdekt Mozes hoe Gods majesteit aanwezig is in een wolk. Hij overschaduwt het volk en in de leefregels die het volk moet gedenken zien we Gods majesteit en karakter weerspiegeld. Op deze zondag komt ook het verhaal van de verheerlijking op de berg aan de orde – uit Matteüs 17.

26 februari – zondag Invocabit

Kinderdienst: Mozes en de brandende braamstruik Ex 3:1-14 (God is in het vuur)
Mozes is gevlucht voor de farao, omdat hij het recht in eigen hand nam. In een opvlammende woede over het onrecht dat hij ziet gebeuren heeft hij iemand gedood. Wat hij doet, richt niets uit. Uit angst dat de farao hoort wat hij gedaan heeft trekt hij weg en komt bij de priester Jetro terecht. Hij wordt herder en dan ziet hij opeens een vreemd verschijnsel. Een struik staat in brand maar verteert niet. Als hij dichterbij komt, hoort hij Gods stem die hem vanuit de brandende struik roept. God is in het vuur, Hij heeft het onrecht gezien waaronder zijn volk lijdt. Mozes wordt opgeroepen om naar de farao te gaan en te zeggen: ‘laat mijn volk gaan’.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.