Een weg van Geloof en Leven (verNIEUWen)

Binnen de wereldwijde kerk en binnen plaatselijke geloofs-gemeenschappen wordt geloof veelkleurig beleefd en beleden.
In een zevental zondagavonden kunt u zich oefenen en verdiepen in verschillende geloofswegen. De groep zal niet groter zijn dan maximaal zeven mensen. Het is geen bijbelstudiekring.
We willen elkaar versterken op onze persoonlijke weg van geloof, door middel van zes wegen of stromen uit de kerkelijke traditie:
– de meditatieve traditie (gebedsbeweging)
– de heiligingsbeweging (zoeken naar een gave manier van leven, strijden tegen zonden)
– de charismatische beweging (de nadruk ligt op de kracht van de Geest)
– de barmhartigheidsbeweging (geloven leidt tot streven naar sociale gerechtigheid, inzet voor de armen)
– de evangelische beweging (het accent ligt hier op het Woord, zoals we dat horen in de Bijbel, in Christus, in de verkondiging)
– de traditie van de eenheid van geestelijk en dagelijks leven (met haar nadruk op uitleven wat we geloven; wordt ook wel de sacramentele- of incarnatiebeweging genoemd)

Dit doen we aan de hand van: Renovare werkboek voor kleine groepen van Nynke Dijkstra- Algra.

Zeven zondagavonden van 19.30 uur – 20.45 uur
Data:  10 februari; 10 maart, 14 april; 12 mei; 16 juni; 8 september;13 oktober.

Als u aan deze avonden wilt deelnemen, wilt u zich dan s.v.p. aanmelden? Dan kan ik het boekje Renovare voor u bestellen.

Petra Smit

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.