Collecte Diaconaat Wereldwijd

Februari 2019

De SZD vraagt dit jaar ook aandacht voor de Goederenactie.

 Het omzien naar vreemdelingen is een opdracht die God al vanaf het begin aan zijn kerk heeft gegeven. Deze opdracht komt veelvuldig in zowel het Oude als het Nieuwe Testament naar ons toe. Het feit dat het één van de werken van barmhartigheid is (Mattheüs 25:35) onderstreept nog een keer duidelijk hoe serieus God hierover is! God wil dat wij ons (blijven) herkennen in de positie van de vreemdeling. Alleen zo kan zijn genade blijven stralen! Dat besef van zijn genade zal vervolgens onze omgang met vreemdelingen stempelen. Bovendien helpt het beeld van vreemdeling ons om te beseffen dat wij zelf alles van God hebben gekregen. Onze vrijheid, onze vrede, onze welvaart, al onze persoonlijke bezittingen zijn geen verworven rechten, maar blijk van zijn genade.
Waarom begin februari collecte diaconaat wereldwijd?
Vanwege de watersnoodramp die begin februari 1953 plaatsvond en wij toen diaconale hulp hebben ontvangen van landen elders in de wereld.

De SZD vraagt dit jaar aandacht voor Bohdan Pavlyuk I Oekraïne

In de Oekraïne zet Bohdan Pavlyuk zich in met woorden en daden voor gemeenteleden, en voor arme en oude mensen in afgelegen gebieden in zijn regio, zijn moeder Vasylyna ondersteunt hem daarbij.
Oekraïne een land waar hulp hard nodig is!
Een land in oorlog, een land waar de economische crisis hard heeft toegeslagen, kortom een land wat instabiel is!

De goederen die wij elk jaar verzamelen en brengen worden in dankbaarheid gebruikt.

UW BIJDRAGE

Kunt u geven door:
– geld te geven aan de collecte diaconaat wereldwijd in uw gemeente
– uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van de SZD in uw gemeente o.v.v. collecte diaconaat wereldwijd 2019
– uw bijdrage rechtstreeks over te maken op rekeningnr. NL89INGB0000513876 t.n.v. SZD, o.v.v. de VEG waar u bij hoort en collecte diaconaat wereldwijd 2019
www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/
We delen met elkaar wat we gekregen hebben!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.