Kinderspeurtocht 2021 02

Je bent nu op locatie O

Lees hieronder mee met de video en scrol daarna verder om de volgende locatie te vinden.

Er waren veel mensen naar Jeruzalem gekomen voor het paasfeest. Vijf dagen voor het feest hoorden ze dat Jezus op weg was naar Jeruzalem. Toen gingen ze Jezus tegemoet. Ze hadden palmtakken in hun handen, en ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de man die door God gestuurd is! Leve de koning van Israël!’ Jezus zag een jonge ezel staan en ging erop zitten . Want zo staat het in de heilige boeken: ‘Wees niet bang, inwoners van Jeruzalem. Jullie koning komt eraan! Hij zit op een jonge ezel.’

Weetje
Al lang voor de geboorte van Jezus, vieren de Joden ieder jaar het paasfeest: Pesach. Het herinnert aan de uittocht van het volk Israël uit het land Egypte. Daar hadden ze als slaven geleefd, tot ze Door God werden bevrijd.

Los de volgende rebus op:

Om Israël te bevrijden stuurde God …..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga nu naar locatie R