Kinderspeurtocht 2021 09

Je bent nu op locatie P

Lees hieronder mee met de video en scrol daarna verder om de volgende locatie te vinden.

Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was.
Maria rende weg naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De Heer is weggehaald uit het graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’ Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus, en hij was het eerst bij het graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar Hij ging het graf niet in. Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart netjes opgerold. De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen geloofde hij dat Jezus was opgestaan.
Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilden keek ze naar binnen in het graf. (…) Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. De één zat aan het hoofd eind, de andere aan het voeteneind. De engelen vroegen haar: ‘Waarom huil je?’ Maria zei: ‘Mijn Heer is weggehaald uit het graf en ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.
Maria draaide zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. Jezus vroeg aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei:’ Meneer hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei: Maria’!’ Toen herkende zij hem.
Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen en zei: ‘Ik heb de Heer gezien en ze vertelden alles wat Jezus haar gezegd had.

Maria vertelt de leerlingen dat…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zing maar mee: