Collecte Diaconaat Wereldwijd 2017

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Opwekking 167

Waarom begin februari collecte diaconaat wereldwijd?

Vanwege het feit dat in 1953 de watersnoodramp begin februari plaatsvond en wij toen diaconale hulp hebben ontvangen van landen elders in de wereld.

In de Oekraïne zette Petro Pavlyuk zich in met woorden en daden voor gemeenteleden, en voor arme en oude mensen in afgelegen gebieden in zijn regio.

Petro Pavlyuk is september jl. overleden, maar zijn zoon Bohdan Pavlyuk heeft het werk van zijn vader overgenomen. Zijn moeder Vasylyna ondersteunt hem daarbij zoals ze ook haar man ondersteunde.

Bohdan Pavlyuk is ook voorganger en hij wil Zijn boodschap doorgeven en met daden hulp bieden door eten, kleding, schoenen, dekens, medische hulp, …

Oekraïne een land waar hulp hard nodig is!

Een land in oorlog, een land waar de economische crisis hard heeft toegeslagen, kortom een land wat instabiel is!

Voor de laatste ontwikkelingen m.b.t. het werk, op de verschillende vakgebieden, van ‘onze’ zendingswerkers kunt u terecht op de website en/of bij de missionair toeruster Janneke Doornebal.

Om dit werk door te laten gaan, om overal in de wereld Zijn woord te laten horen en Zijn liefde te laten zien, kan de SZD uw bijdrage niet missen en met uw bijdrage kunnen we uiteindelijk Samen Zending Doen.

 

UW BIJDRAGE

Kunt u geven door:

  • geld in de collectezak voor diaconaat wereldwijd te doen
  • uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van de SZD in uw gemeente o.v.v. collecte diaconaat wereldwijd 2017
  • uw bijdrage rechtstreeks over te maken op rekeningnr. NL89INGB0000513876 t.n.v. SZD, o.v.v. de VEG waar u bij hoort en collecte diaconaat wereldwijd 2017.

www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/