Bijbelstudie en Bidstond

Bijbelstudie en bidstond 7 november 2017

Op 7 november bent u van harte welkom voor de Bijbelstudie. Deze wordt gehouden in de ds. Hoekendijkzaal. Om 20.00 uur kunt u vast binnenlopen voor een kopje koffie.

We lezen Jesaja 34:1-35:10. In Jesaja 34 en 35 worden twee wegen geschetst. De ene weg leidt naar de dood en de andere leidt naar het leven. Jesaja 34 vertelt welke weg Gods toorn oproept en leidt naar de dood. De toorn van God wordt beschreven in beelden die doen denken aan de Apocalyps. Gelukkig schetst Jesaja 35 de weg naar het leven. Deze weg loopt door de woestijn. De woestijn zal dan veranderen in vruchtbaar gebied. Het wordt zoals het aan het begin van de schepping was. Gods volk wordt van ziekte en zwakheid genezen zodat de mensen de kracht zullen hebben om op weg te gaan en naar Sion terug te keren. Wij denken na over de weg als beeld voor iemands levenswandel.

Voorafgaand aan de Bijbelstudie is er een moment van gebed. Aanvang: 19.30 in de ds. Hoekendijkzaal. U kunt ook alleen naar de bidstond of alleen naar de Bijbelstudie komen.