Uitnodiging: Luisterende bidden

Heeft God ons nog iets te zeggen?
Zestal gespreksavonden die gaan over luisteren naar God.
Wanneer: nog te bepalen.
Waar: ds Hoekendijk zaal.
Tijd: van 19.30-21.00 uur.
maximaal: 10 deelnemers.

In Jezus’ leven zien we dat Hij zich regelmatig op een stille plaats terugtrekt om met Zijn Vader te praten. Voor Hij zijn leerlingen kiest, trekt Hij zich terug om te bidden. Na een drukke periode beklimt hij een berg om in afzondering met Zijn Vader te praten. Ook zijn leerlingen moedigt Hij aan om naar Gods stem te luisteren. Dit gaat over gehoorzaam zijn aan zijn Woord, maar ook over opletten welke richting Hij wijst.
In het boek Handelingen zien we hoe leerlingen van Jezus zich laten sturen:

  • Petrus ontvangt een visioen waarin aan hem duidelijk gemaakt wordt dat hij heidenen niet als onrein mag beschouwen maar met hen mee moet gaan.
  • Ananias krijgt van God de opdracht om naar Paulus te gaan en hem de handen op te leggen.
  • In een gemeentevergadering bevestigt de Heilige Geest dat Barnabas en Saulus moeten worden uitgezonden.
  • Paulus droomt ’s nachts over een man die roept: ‘Kom over en help ons’.

Wij leven niet meer in de tijd van de vroege kerk, maar betekent dit dat God niet meer spreekt? Is het niet zo dat Hij ons nog steeds iets te zeggen heeft? Hoe werkt dat in uw en mijn leven? Op welke manier spreekt God tot ons? Hoe kun je Zijn stem verstaan? Heeft God ons nog iets te zeggen? En hoe weet je of iets van God komt?
Heeft u wel eens het idee gehad dat een bepaalde ingeving bij God vandaan kwam? Ik wel, als ik net op het juiste moment op de juiste plaats was. Als ik op een vraag die bij mij leefde een Bijbeltekst als antwoord in gedachten kreeg. Ik weet (omdat u dat met mij gedeeld hebt) dat ik niet de enige ben die dit soort momenten ervaart als van God gegeven, maar we spreken er eigenlijk zelden over.
Deze gespreksavonden willen we met elkaar nadenken over deze vragen, ervaringen delen en de tijd nemen om stil te worden en te luisteren naar wat God te binnen brengt.
De afgelopen maanden heb ik tijdens een studieopdracht kennis gemaakt met een vorm van luisterend bidden. Waarbij je door aandachtig te lezen en stil te zijn aangesproken kunt worden door God. Door aandachtig te luisteren kun je zelf bemoediging en richting ontvangen, maar je kunt ook voor anderen luisteren en zoals Paulus aangeeft in de 1e brief aan de Korintiërs: de ander opbouwen, troosten en bemoedigen.
De komende maanden wil ik graag met u nadenken over de manieren waarop God tot mensen kan spreken. Samen ontdekken of God ons nog iets te zeggen heeft. Deze avonden zullen we ontdekken wat de Bijbel leert over het verstaan van Gods stem in ons gebed. We zullen tijdens deze avonden de tijd nemen om met elkaar te spreken over de manier waarop God spreekt en hoe we kunnen groeien in een luisterende houding. Het is niet nodig om hardop te bidden. Je mag in stilte luisteren en daarna vertellen wat je gehoord hebt.
Deze avonden zijn wat voor jou, als je ernaar verlangt om anderen te bemoedigen of zelf bemoediging wilt ontvangen. Ook als je ernaar verlangt om door God gebruikt te worden om anderen op te bouwen in hun geloof of zelf opgebouwd te worden. Als je wilt zeggen: spreek Heer ik luister en dan te wachten om te ontdekken of God je wat te zeggen heeft!

Als u belangstelling heeft voor deze gespreksavonden wilt u mij dit dan laten weten?

Petra Smit

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.