Erediensten in ons kerkgebouw

Vanaf 2 mei 2021 zullen er weer diensten worden verzorgd in onze kerk.
Hieraan zijn echter regels verbonden.
Deze zijn verwoord in een tweetal hieronder weergegeven protocollen, t.w.
1. Protocol voor leden Vrije Evangelische Gemeente Bussum- juni 2020;
2. Concept protocol Gemeente Gooise Meren.

Deze protocollen vindt u hierna.

PROTOCOL  VOOR  LEDEN  – Vrije Evangelische Gemeente Bussum- juni 2020

1.Nu er weer erediensten zijn toegestaan tot een max. van 100 personen, echter wel met de beperking van 1,5 m afstand, gaan wij de diensten vanaf 1 juli weer hervatten.
2. Aan leden die de diensten willen bezoeken, zal worden gevraagd of zij – of inwonende familieleden – klachten hebben. Bij milde klachten wordt hen verzocht om thuis te blijven.
3.Op de vereiste afstand van 1,5 m zijn er in ons kerkgebouw tussen de 50 en 60 zitplaatsen. Het aantal hangt af van hoeveel alleengaanden, hoeveel paren en hoeveel gezinnen zich aanmelden.
4. Men kan een eredienst bijwonen wanneer men zich van te voren heeft aangemeld ( voor vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de dienst) {secretariaat@vegbussum.nl } en een bevestiging heeft ontvangen.
5. Er wordt verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn, want ook bij het binnengaan zal 1,5 m afstand moeten worden bewaard. Men kan alleen binnenkomen via de hoofdingang, tenzij met de kerkenraad anders is overeengekomen.
6. Kinderen zijn van harte welkom. Er zal tijdens de dienst een kindermoment zijn en via Youtube een kinderlied ten gehore worden gebracht. Tijdens de verkondiging zijn ze in de kerk aanwezig en wij begrijpen het, als het niet helemaal stil is.
7. Bij de entree van het kerkgebouw staan kerkenraadsleden die aanwijzingen geven en plaatsen toewijzen. Deze aanwijzingen dienen door iedereen opgevolgd te worden.
8. Voor wie daar gebruik van wil maken, zal er bij de entree een statafel geplaatst worden met daarop desinfectiemiddel.
9. Op de trappen naar het balkon geldt een ‘eenrichtingverkeer’. Daarvoor zijn duidelijke aanwijzingen opgehangen.(aan de orgelkant naar boven, aan de beamerkant naar beneden)
10. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe. Men dient jassen mee te nemen naar de zitplaats.
11. Het gebruik van toiletten moet tot een minimum beperkt worden. In de toiletten hangen ‘aanwijzingen voor gebruik’.
12. In ons gebouw is geen ventilatiesysteem aanwezig, evt. kunnen ramen worden opengezet.
13. Na de dienst zullen eerst de mensen die beneden zitten naar buiten gaan, ook weer via de hoofdingang en wel vanaf de achterste rijen naar voren, op aanwijzingen van de kerkenraadsleden. De mensen op het balkon blijven zitten, totdat zij melding krijgen dat ook zij, op aanwijzingen van een kerkenraadslid, naar beneden en naar buiten kunnen.
14. U kunt nog steeds collectegeld overmaken op de rekening van de gemeente of op de schalen leggen bij de deur na afloop van de dienst.

Het concept protocol Gooise Gemeenten.

Regels betreffende de “Vrije Evangelische Gemeente Bussum

Iedereen wordt geacht bekend te zijn met de basisregels van het RIVM en dient zich aan deze basisregels van het RIVM te houden. ( o.a. vaak handen wassen; hoesten en niezen in elleboog; 1,5 m afstand bewaren; thuisblijven met klachten)

DIENSTEN

In de kerkdiensten die vanaf 1 juli 2020 weer zullen worden gehouden gelden de volgende regels:
Voorgangers en kerkenraadsleden als ook leden bewaren 1,5 m afstand tot elkaar. Er worden dus geen handen gegeven
De voorganger gebruikt de kansel om te spreken en de daarop bevestigde microfoon. Er liggen reinigingsdoekjes onder de kansel.
In de dienst wordt niet gezongen, maar gebruik gemaakt van Youtube muziek.
De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst. Bij de uitgang zullen 2 schalen staan, waar men bij het uitgaan een gift in kan doen. Een schaal voor ‘de gemeente’ en een schaal voor ‘een te benoemen doel’.
Na de dienst is er geen koffiedrinken of napraten.

In de kerkzaal is plaats voor 50 à 60 mensen, afhankelijk van de samenstelling (alleengaanden, paren of gezinnen)

Leden kunnen zich in de week voorafgaand aan de zondagsdienst tot vrijdag 12.00 uur aanmelden bij het secretariaat wanneer zij aanwezig willen zijn.(secretariaat@vegbussum.nl) Zij krijgen direct of later een bevestiging.

De hoofdingang wordt alleen als entree gebruikt. De achterdeur blijft gesloten. Tenzij met de kerkenraad hierover in bijzondere gevallen een andere afspraak wordt gemaakt. De deuren van de entree worden open gezet, zodat niemand daar een deurklink hoeft aan te raken.

Bij de entree staan min. 2 kerkenraadsleden om mensen te ontvangen en naar hun zitplaats te brengen. De aanwijzingen van deze kerkenraadsleden dienen door iedereen te worden opgevolgd. Ook wordt er een statafel geplaatst met daarop een desinfecterend middel voor de handen.

In de kerkzaal is een eenrichtingverkeer en ook naar het balkon geldt een éénrichting-regel. Daarvoor hangen er ‘bordjes’ die dit aangeven. De trap aan de orgelkant is om naar boven te gaan en de trap aan de beamerkant is om naar beneden te gaan.

De garderobe is niet toegankelijk. Men dient de jas bij zich te houden

Het gebruik van toiletten moet tot een minimum beperkt worden. In de toiletten hangen ‘aanwijzingen voor gebruik’. Daarna dient met handen te wassen en gebruik te maken van de papieren handdoekrol.

Na de dienst blijft iedereen zitten totdat de kerkenraadsleden aanwijzingen geven hoe men de kerkzaal gaat verlaten. Dit is als eerste de achterste rij beneden, naar voren toe werkend en pas daarna vertrekken de mensen van het balkon, volgens de aanwijzingen.

Men wordt verzocht om op 1,5 m van elkaar het terrein van de kerk zo snel mogelijk te verlaten en geen opstoppingen te veroorzaken.

VENTILATIE

In ons kerkgebouw is geen afdoende ventilatiesysteem aanwezig. Wel is er de mogelijkheid om ramen en evt. deuren open te zetten.

HYGIENE

De koster zal ervoor zorgen dat voor een samenkomst alles schoon is. Na een dienst kunnen kerkenraadsleden helpen met bijv. deurknoppen ontsmetten e.d.

In ieder toilet zal een desinfecterend reinigingsmiddel staan met daarbij een huishoudrol zodat iedereen het toilet schoon kan achterlaten voor een volgende gebruiker. Er wordt een papier in het toilet opgehangen met het verzoek dat te doen en om door te trekken met het deksel gesloten.

Bij de wastafel zullen handpompjes met zeep staan en er is een papieren handdoekrol.

DOOPDIENST

Wanneer er een doopdienst gehouden gaat worden zal de predikant direct voorafgaand aan de doophandeling de handen desinfecteren. Er wordt met de ouders overlegd hoe het dopen plaatsvindt. Wanneer er meerdere kinderen tegelijk gedoopt worden, zal hiervoor een andere manier gezocht worden.

HUWELIJKSDIENST

De predikant desinfecteert zijn handen direct voorafgaande en direct aansluitend aan het moment van handoplegging bij een bruidspaar. Ook is er de mogelijkheid om beschermende handschoenen te dragen.

HEILIG AVONDMAAL

Vooralsnog wordt het avondmaal in de kerk gevierd met de voorganger, de kerkenraad en een kleine groep leden (max. 8) en vieren de leden thuis, via Internet, de dienst mee.

Voor een later tijdstip is het mogelijk om gesneden stukjes brood op een schaal te leggen en dat de voorganger – vanachter de tafel – deze met een tang in de hand van de leden legt. Ook kan er dan een tafel staan waarop mini bekertjes staan gevuld met wijn/druivensap, die men zelf kan pakken.

MUZIEK

Er zal tijdens de diensten niet worden gezongen. Tekst meezeggen of neuriën is mogelijk.   Er wordt gebruik gemaakt van Youtube muziek om naar te luisteren. Wanneer er wel weer gezongen mag gaan worden, wordt tekst op de muur geprojecteerd, zodat er geen boekjes in omloop hoeven te zijn.
Het is wel mogelijk dat een organist tijdens de dienst het orgel bespeelt.                            Ook is het mogelijk dat na verloop van tijd het combo ‘Embrace’ weer medewerking aan de dienst verleent, uiteraard op de vastgestelde voorwaarden. Tot dan is het mogelijk dat zij tijdens de dienst een filmpje vertonen

COLLECTE

Er zal tijdens de dienst niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang zullen na de dienst twee schalen staan waarin met een gift kan deponeren. Een schaal voor ‘de gemeente’ en een schaal voor ‘een bijzonder doel’.

CRECHE EN KINDERDIENST

Voorlopig zal er geen kinderopvang of kinderdienst zijn, dit om zo min mogelijk loopbewegingen in de kerk te hebben. Zij kunnen bij de ouders zitten met bijv. een kleurplaat.

JONGERENDIENSTEN

Deze zullen voorlopig niet worden gehouden.

KOFFIEDRINKEN NA AFLOOP

Deze samenkomsten zijn voorlopig afgelast.

LEDENVERGADERING

De ledenvergadering van april 2020 is voorlopig uitgesteld tot november 2020.

CATECHISATIE EN JEUGDCLUB

Deze activiteiten zijn tot nader order stilgelegd. Deze zouden in september weer van start kunnen gaan.

BIDSTOND EN BIJBELSTUDIE

Dit betreft een kleine groep mensen die zonder problemen bij elkaar kunnen komen op de vereiste afstand in de ds. Hoekendijkzaal. Zou evt. in september weer van start kunnen.

BEZOEK

De voorganger kan in geval van nood bij mensen op bezoek en op de gepaste afstand blijven. Dit geldt ook voor ziekenhuisbezoek en in zorginstellingen.

HUWELIJKEN EN BEGRAFENISSEN

Mocht zich dit voordoen dan kan e.e.a. plaatsvinden volgens de voorschriften van het RIVM.

EVALUATIE

Dit protocol zal iedere kerkenraadsvergadering op de agenda staan en worden doorgenomen.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.