Hemelvaart – gebed

Bid dit gebed eensgezind mee in de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren
“Maak ons één”

Vader, schepper van hemel en aarde. U bent liefdevol, trouw
en genadig. Jezus, alle macht in de hemel en op aarde
is aan U gegeven. Wij, als gelovigen, zijn uw kerk
waarvan U zelf het hoofd bent. U laat nooit los
wat uw hand begonnen is.

                                Heer Jezus Christus, wij bidden eensgezind en vurig
voor de kerken in Nederland. Maak ons wie we zijn:
brengers van hoop in de tijd en wereld waarin we leven.

Maak ons één, zoals de Vader en U één zijn.
Help ons elkaar te vergeven, elkaar te versterken
en elkaar te dienen. Geef ons wijsheid en inzicht
en help ons om te begrijpen wat U wilt.

Maak ons geduldig en vol goedheid. Geeft dat wij geen
jaloezie, ijdel vertoon en zelfgenoegzaamheid kennen.
Geeft dat wij niet grof en zelfzuchtig zijn en ons
niet boos laten maken, maar verdraagzaam zijn.
Heer, we bidden dat wij ons niet verheugen over onrecht,
maar vreugde vinden in de waarheid.

Kom, o Heilige Geest van God, wij wachten op U. Vul ons
met kracht en maak ons vol van geloof zodat Jezus
in onze harten is en wij leven vanuit zijn liefde.
Laat vanuit die liefde uw kerk groeien en bloeien.
Kom Heer Jezus, wij nodigen U uit om ieder van ons
te vullen met uw Geest.

Wij bidden voor alle mensen die uw liefde nog niet kennen.
Laat hen zien  Heer, dat U hen lief hebt, dat uw hart
naar hen uitgaat. En maak ons als kerken tot getuigen
van uw onvoorwaardelijke liefde. Juist nu eenzaamheid
en angst velen raken. Maak ons tot zegen
voor onze omgeving, zodat die verder tot bloei komt.

U komt alle eer toe voor altijd en eeuwig.
Door Christus, onze Heer,
Amen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.