Uitnodiging

 

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging

Dank van de voedselbank

Op 12 maart bracht u voor de lokale voedselbank maar liefst 7 kratten met levensmiddelen bij elkaar. Dat is nog eens ‘biddag voor het gewas in de praktijk’ en tegelijk een prachtig diaconaal gebaar van de gemeente!
Wij zijn u dankbaar voor deze hartelijke, goede gaven. Inmiddels zijn de eerste producten al meegegeven in de pakketten.
Wij bedanken u ook voor het vertrouwen dat u in ons heeft. Het is toch eigenlijk best bijzonder dat u bereid bent om via de voedselbank levensmiddelen te geven aan mensen die u helemaal niet kent.
Met dat vertrouwen zit het overigens wel goed. Al 12 jaar kloppen mensen bij ons aan die voor kortere of langere tijd niet in staat zijn om voldoende brood op de plank te krijgen en nog nooit hebben wij iemand met lege handen weg laten gaan.
Dit alles is alleen mogelijk omdat mensen zoals u ervoor blijven zorgen dat wij de levensmiddelen krijgen die nodig zijn.

Dáár hebben en houden wij nou weer het volste vertrouwen in!

Hartelijke groet,

Barbara den Hartogh

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Dank van de voedselbank

De Paascyclus in de Stille Week

Op 13 april, Witte donderdag staan we er bij stil hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit het evangelie van Johannes staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen. Jezus staat op en neemt de kom om de voeten te wassen. De meester is knecht, hij roept zijn leerlingen op om te doen zoals hij. We vieren met elkaar de maaltijd van de Heer en net als voorgaande jaren gebruiken we deze avond matses.

Op 14 april, Goede vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Wij volgen de teksten uit het Johannes Evangelie waarbij Jezus de weg gaat van de Hof van Gethsemané naar het kruis. Het licht lijkt te doven, maar de liefde van God dooft nooit. Vandaag doven we de paaskaars, maar een klein lichtje van Gods aanwezigheid blijft branden.

Op 15 april, Stille zaterdag mogen de woorden van Psalm 1 ons bemoedigen: was Jezus tijdens zijn leven niet als een boom geplant aan stromend water. Zoals een boom opnieuw uitbot, tot leven komt, zo gaat ook Jezus leven niet verloren. De leerlingen hebben de Heer in het graf gelegd. Ze kijken terug, maar schemert in de woorden van Jezus niet alvast Pasen door?

Op 16 april, Pasen, mogen wij het elkaar toe roepen:

De Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaanDeze dienst zal het interkerkelijk gospel koor “Revival” uit Koog aan de Zaan haar medewerking verlenen.

Op de paaskaars ziet u een afbeelding van een levensboom, beeld van eeuwig leven, beeld van Christus, dat opkomt uit de Schrift.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor De Paascyclus in de Stille Week

Bidstond/Bijbelstudie

Op 4 april bent u van harte welkom voor de Bijbelstudie, deze wordt gehouden in de ds. Hoekendijkzaal. Om 20.00 uur kunt u vast binnenlopen voor een kopje koffie.

We lezen Jesaja  30 en 31. In deze hoofdstukken wordt de tegenstelling tussen hulp zoeken bij Egypte en vertrouw op de Heer verder uitgewerkt. We lezen hoe heel Israël op de vlucht slaat naar Egypte, een omgekeerde exodus. Uiteindelijk zal blijken dat Egypte niet kan en wil helpen. Israël doet er goed aan terug te keren en hulp te zoeken bij de Heer. Hij laat nooit in de steek. De tegenstelling tussen vertrouwen op mensen en bouwen op God komt vaker voor in de bijbel. Wij zullen nadenken over de verschillende manieren waarop God ingrijpt in het leven van mensen.

Voorafgaand aan de Bijbelstudie is er een moment van gebed. Aanvang: 19.30 in de ds. Hoekendijkzaal. U kunt ook alleen naar de bidstond of alleen naar de Bijbelstudie komen. I.v.m. ziekte komt deze avond te vervallen

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bidstond/Bijbelstudie

40 dagentijd “Sta in je kracht”

‘zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht’ Efeziërs 6:10

Op 1 maart begint de 40 dagentijd. Een tijd van vasten en/ of bezinning. Hoe leef je uit je geloof? De zondagen van deze veertigdagentijd, de goede week en Pasen zal er weer een liturgisch bloemstuk de kerk sieren.
In de lezingen speelt “de berg” een belangrijke rol. In de gids voor liturgisch bloemschikken 2017 uitgegeven door de PKN staat hierover: In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te ontmoeten is. De berg is groot, machtig en sterk. Hij straalt kracht uit maar is ook de plaats van stilte, van verwondering. De berg is dragend symbool en wordt vormgegeven door middel van drie schijven van een boom. In de schijf is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommigen schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid met de kwetsbaarheid van het bestaan.

De kinderdienst volgt het project: ‘ik zie, ik zie’ van Bonnefooi. U zult begrijpen dat het gaat over de vraag hoe je tegen dingen aankijkt. Er wordt aangesloten bij de traditie van de grote schoonmaak in de tijd voor Pasen. Elke zondag wordt een deel van de kerk ‘schoongemaakt’ en elke keer wordt hierbij een plaat gevonden met iets erop wat nog onduidelijk is.

Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor de vieringen in de goede of stille week weer van start gegaan. In een groepje overleggen we over de diensten op Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor 40 dagentijd “Sta in je kracht”