Overdenking

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”

Mattheüs 3: 6b

Wegwerkzaamheden

Doen christenen eigenlijk nog iets speciaals in de aanloop naar kerst, de adventsperiode? In de kerk zingen we bekende liederen zoals: Hoe zal ik u ontvangen? Iedere zondag wordt er een nieuwe adventskaars aangestoken als teken dat het licht in de wereld komende is. Soms omschrijven we het als een tijd van wachten, alleen is dat niet helemaal juist. Het is een tijd van verwachten: uitzien! We lezen bekende woorden van Maria, van Jozef, van Johannes de Doper. En deze laatste maakt heel duidelijk dat het geen tijd van wachten is. Geen tijd van stilzitten maar van aanpakken. Hij roept op de weg van de Heer voor te bereiden. Advent is de tijd van ‘wegwerkzaamheden’.

Werk aan de weg, ik kom het dagelijks tegen. Het zorgt vaak voor oponthoud, maar als alles eenmaal aangepakt is, ziet het er weer geweldig uit. Werk aan de weg, ik benijd de mensen die dit werk doen niet, het is zwaar werk in weer en wind. Zomers heet, in de herfst vaak nat en in de winter koud. Maar onmisbaar om de Nederlandse wegen in goede staat te houden en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Gaten in de weg worden gedempt, tunnels gegraven, bruggen gebouwd, wegen die dichtgeslibd waren door te veel verkeer weer verbreed.
Johannes roept ons op om de weg van de Heer klaar te maken. Voor Johannes betekende dat: je leven op orde brengen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij. Dat betekent dat ‘de mensen van de weg’ niet bezig zijn met torens bouwen, maar met het opruimen van hobbels en bobbels op het pad waarover de koning komt. Zoals vorig jaar op de website van het Nederlands Dagblad (3 dec 2016) stond: “Christenen bouwen geen torens tot in de hemel. Ze zijn veel horizontaler. Ze werken aan de weg. Dat is hun taak. De weg waarlangs hun Koning met zijn koninkrijk komt. Ze dempen de gaten, ze vlakken bergen af, ze slopen dichtgeslibde toegangspoorten. Die Koning, die komt de wereld en het mensenhart wel binnen. Maar het getuigt niet van veel ontzag als dat over een hobbelweggetje moet.

Laten we tijdens advent maar eens aan de weg timmeren punt

Petra Smit

 

 

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.